Virksomhedsudvalget

Fagudvalg Virksomheder

Virksomhedsudvalget er sammensat af medlemsvirksomheder med produktion, grossistsalg eller eksport af økologiske fødevarer. Udvalget arbejder med følgende indsatsområder i 2022-23:

  • Virksomhedsudvalget er et aktivt sparringsforum for Markedsafdelingen i udviklingen af og indhold i de afsætningsrettede aktiviteter - herunder projekter - på såvel hjemme-, eksport- og foodservicemarkedet. Udvalget bidrager bl.a. med input og erfaringer fra egne møder med kæder, grossister og eksportmarkeder, som er med til at udstikke retningen for de samlede indsatser i Markedsafdelingen. Indsatsen skal blandt andet være med til at sikre, at økologien og bæredygtighed kobles sammen. Den skal også være med til at sikre, at afsætningsmulighederne for små og innovative virksomheder styrkes.
  • Virksomhedsudvalget agerer høringsforum for Politisk-afdeling i fagrelevante høringer i dansk og EU-lovgivning indenfor områderne: Økologisk fødevareproduktion og forarbejdning; Eksport af økologiske fødevarer; Salg af økologiske fødevarer i dagligvarehandlen i DK.
  • Virksomhedsudvalget skal arbejde med virksomhedernes repræsentation i foreningens nye demokratisk struktur fra 2023.
  • Virksomhedsudvalget skal arbejde med synlig værdiskabelse af udvalgets arbejde og løbende kommunikere tiltag og holdninger til foreningens virksomhedsmedlemmer. Herunder kommunikation om: hvad virksomhedsudvalgets funktion og formål er samt hvilke roller og arbejdsopgaver, der bliver varetaget af udvalget. Målet er at sikre en bred repræsentation af virksomhedstyper og -størrelser i virksomhedsudvalget
  • Virksomhedsudvalget skal arbejde med at finde måder, hvorpå udvalget løbende kan opsamle inputs fra foreningens virksomhedsmedlemmer til, hvilke emner og problemstillinger, der er relevante for virksomhedsudvalget at arbejde med. Dette kan ske eksempelvis via eksisterende netværk.
  • Fremme udviklingen af mere og bedre økologi bl.a. gennem udvikling og sparring om strategiske projekter i markedsafdelingen
  • Virksomhedsudvalget skal som bidrage til at definere Markedsafdelingens analyser af: hvad er driverne for økologisk omsætningsvækst? Hvordan kan virksomhedernes udvikling fremskrives? Hvad er den fremtidige udvikling pr. Kategori i det økologiske marked?

Udvalgsmedlemmer

Jens Madsen

Forperson

DAVA Foods
Glerupvej 5
9560 Hadsund

Maibritt Bisgaard

Næstforperson

Friland A/S
Tulipvej 1
8960 Randers SØ

Anne Kjeldsen

Medlem

Arla Foods amba
Sønderhøj 46
8260 Viby J.

Torben Nissum Schmidt

Medlem

GASA Nord Grønt Amba
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

Luk (Esc)