Det Økologiske Gødningskatalog

I Det Økologiske Gødningskatalog finder du tilgængelig gødning i dit nærområde og inspiration til din gødningsplanlægning.

Det Økologiske Gødningskatalog Online

I Det Økologiske Gødningskatalog Online finder du tilgængelig gødning i dit nærområde. Vælg område og se information om gødninger i højre side. Gødningerne er markeret med grønt, gult og rødt.

  • De grønne gødninger er umiddelbart tilladte at bruge i økologisk jordbrug
  • De gule gødninger kan bruges af økologer, men der kan være restriktioner f.eks. i forhold til afsætning
  • De røde gødninger er endnu ikke tilladte at bruge

Klik på et område på kortet herunder for at se tilgængelig gødning:

 

undefined

Gødningskataloget Online er opdateret i 2017 i projektet Næringsstofforsyning for fremtidens økologi, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Kataloget er oprindeligt udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet Recirkulering af næringsstoffer fra by til land, som er støttet af:

Gammelt logo NaturErhvervstyrelsen

 

 Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Det Økologiske Gødningskatalog 2017

Læs også Det Økologiske Gødningskatalog 2017, som giver inspiration til, hvordan økologisk landbrug i højere grad kan udnytte næringsstoffer fra tilgængelige biomasser i markdriften. Målet med kataloget er at inspirere til godt håndværk i gødningsplanlægningen og sammen med det gode sædskifte øge næringsstofudnyttelsen og forbedre udbytterne i den økologiske planteavl.

Læs Det Økologiske Gødningskatalog 2017

Det Økologiske Gødningskatalog 2017