Naturtiltag

De 8 naturråd Flere dyr i agerlandet Naturstriber, insektvolde og andre naturtiltag Fælles naturfremme i agerlandet

undefined
De 8 naturråd (2014)
Med 60% af det danske areal udnyttet til landbrugsproduktion, er landmanden en vigtig naturforvalter. De 8 naturråd samler praktiske forslag til, hvordan man kan bevare og øge naturværdierne på sin ejendom.

undefined
Flere dyr i agerlandet (2013)
Kataloget præsenterer dyr, der presses af den intensive dyrkning af agerlandet. Der leveres forslag til, hvordan levesteder og fødekilder sikres. Kataloget viser vejen mod en sammenhængende naturindsats, som sikrer gode forhold i alle dyrets livsfaser.

undefined
Naturstriber, insektvolde og andre tiltag (2013)
I dette idekatalog gives eksempler på naturtiltag, der er nemme at anlægge og som bidrager med værdi til de dyr, der lever i agerlandet. I kataloget finder man både ideer, der er lige til at gå til samt tiltag, der kræver en lidt større indsats.

undefined
Fælles naturfremme i agerlandet (2012)
Læs om fem landmænds samarbejde om naturbeskrivelse og naturpleje for et sammenhængende område ved Vejle.