Mobil grøngødning

Flere og flere økologiske planteavlere eksperimenterer med at gødske med plantegødning som supplement til husdyrgødning. I filmen herunder flytter Tage Fisker kvælstof fra en mark med kløvergrøngødning til nabomarken, hvor han vil dyrke vinterrug.

 

Materialet er udarbejdet i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne