Introduktion

Målet ved dyrkning af økologisk vinterraps er en veludviklet afgrøde med højt frøudbytte, højt indhold af olie og protein og lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Alle faktorer er i høj grad styret af såvel sortsvalg som dyrkningsmæssige forhold, og det kræver overvågenhed i alle led fra klargøring af jorden til afgrøden er høstet at dyrke økologisk vinterraps.

Motivation og ressourcer

Regel nummer èt, når du vil dyrke økologisk vinterraps er, at du skal have motivationen til at prioritere afgrøden. Vellykket vinterraps kræver omhyggelig etablering, som skal prioriteres højere end f.eks. høst af kornafgrøder hvis nødvendigt. Samtidig skal din bedrift være gearet til at så og pløje, mens der også kan være travlt med høsten. Der kan være begrænsninger i maskiner, arbejdskraft og andre ressourcer, som giver udfordringer i den forbindelse. Modsat kan det tidlige høsttidspunkt for vinterraps være en fordel mht. arbejdsfordelingen.

Har du motivationen og ressourcerne til at prioritere vinterrapsen, er du allerede langt. Har du også den rigtige mark og kan vinterraps med fordel indgå i dit sædskifte, er du endnu længere. Læs, hvilke krav, din potentielle vinterrapsmark bør opfylde, og hvor vinterraps placeres mest optimalt i dit sædskifte i afsnittet Mark og sædskifte.

Vinterraps opgravet

Vinterrapsplanten er en enårig urt, som bliver 150 – 200 cm høj. De olieholdige frø er samlet i skulpe, ca. 15 – 25 frø pr skulpe. Vinterrapsfrø har en tusindkornsvægt på ca. 5 gram. Foto: Erik Kristensen.

Vinterraps rod

Vinterrapsplantens pælerod kan i de mest veludviklede planter nå flere meter ned i jorden og sikrer stabilitet, vand- og næringsforsyning. Billedet her er taget i marts måned. Foto: Jannie Bak Pedersen

Dyrkningssikkerhed og udbytte

Udbyttet i økologisk vinterraps kan svinge fra under 1.000 kg pr. ha til 4.500 kg pr. ha, men dyrkningssikkerheden generelt lav og udbyttet kan variere betydeligt over år. Udbyttet afhænger af flere forhold, herunder olieindhold, antal frø pr skulpe, antal skulper pr plante, antal planter pr m². Etableringen er absolut det mest kritiske tidspunkt i vinterrapsdyrkningen, og mangelfuld etablering kan koste op mod halvdelen af udbyttet. Læs, hvordan du etablerer økologisk vinterraps rigtigt og rettidigt i afsnittet Etablering af økologisk vinterraps.

Det kræver ligeledes rettidige indsatser at forebygge og håndtere ukrudts- og skadedyrsangreb i vinterrapsmarken, læs hvordan i afsnittene Ukrudt i økologisk vinterraps og Skadedyr i økologisk vinterraps.

 

VinterrapsVinterraps
Raps i blomst. Foto Claus Østergaard.

Udbytte og afsætning

Afsætningsprisen på økologisk vinterraps er høj, 6,60 – 7,20 kr./kg., afhængig af kvalitet (2016). Gennemsnitsudbyttet er 2 t/ha, mens der i de bedste vinterrapsmarker er registreret udbytter på op til 4,5 t/ha. For aktuel afsætningspris og opdateret information om udbytte, kontakt din foderstof.

Til forsiden

Til kompendiets forside

Stabile udbytter i økologisk vinterraps

Kompendiet er udarbejdet i projektet Stabile udbytter i økologisk vinterraps. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet

Til kompendiets forside

 

 

Logo Erhvervsudviklingsordningen

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne