Christian Bach, Gammelgaard

Flydende sædskifte. Dvs. afgrøder ændres efter behov og som det passer marken. Ca. 30% vinterafgrøder, 25% hvidkløver og ærter og 15% karse og spinat, samt 30% vårafgrøder i korn. Opmærksomhed på spinat, karse og hvidkløver, der får en god plads i sædskiftet.

95 ha, JB. 4-8, planteavl

Jeg vil snitte al halm, hvis ikke der kommer gødning tilbage

"Jeg har faktisk tænkt og talt en del om udfasning af konventionel gødning. Der skal nok skrues på flere skruer for at løse udfordringen" fortæller Christian. Han forstiller sig at 25% af sædskiftet i fremtiden vil blive udlagt med kløver og at der skal mere bælgsæd, såsom hestebønner og ærter, ind i sædskiftet. Christian vil også gerne lave hvidkløverfrø i stedet for frøgræs. "Det bliver for dyrt at lave frøgræs, hvis der ikke er gødning til rådighed" siger han.

"Jeg har talt lidt med en kvægmand som bor omkring 20 km væk om vi kunne lave noget samarbejde. Samarbejdet kunne f.eks. være at jeg sælger slæt/wrapballer til ham mod at få noget gødning fra ham" siger Christian og fortsætter "hvis jeg kunne få et samarbejde med en kvægmand tættere på, kunne der også laves producentskifte med marker mellem ham og mig."

Christian har overvejet biogas, men synes ikke at transport frem og tilbage med gødning er i økologisk ånd. "Jeg synes det hænger bedre sammen økologisk at komposten laves på egen bedrift fremfor at transportere gødningen til og fra biogasanlæg. Så skulle det være et gårdanlæg, men dåbsattesten er nok for gammel i mit tilfeælde til et økologisk gårdbiogasanlæg".Asgers bud på fordele, udfordringer og løsninger ved udfasning af konventionel gødning

Har du problemer med ukrudt?

Agerkål har været et problem de sidste to år. Det har det været for rigtig mange. Kongskilde har lavet en ny radrenser der løfter hver enkelt skær ude ved forageren, hvilket betyder jeg kan komme til at rense kiler helt ud til kanten. Cameleon, der har kamerastyring, er også ret interessant. Men jeg har tænkt mig at prøve at bekæmpe følfod og skræpper med stubharvning og vinterafgrøde f.eks. rug.

Hvordan ser du på recirkulering af nærringsstoffer fra by til land?

Hvordan kunne det løses i praksis? "Jeg er positiv. Vi skal hjælpe med at komme af med nogle af byaffaldsprodukterne, jeg bruger jo også sæbe og har husholdningsaffald der er svært at komme af med" fortæller Christian. "Det kunne vi gøre ved f.eks. at have en mark med pil og poppel, der kunne bruges som rensningsanlæg. Pil og poppel skulle høstes og bruges som brændsel".

Konkurrencestærke afgrøder

Vintertriticalesorter uden gulrust, rug og havre - det er nogle gode høje afgrøder. Derudover har Christian har hørt at DLG kommer med en vinterært der har et højt udbytte og en hvedesort der er 160-70 cm høj.

Christians bud på fordele, udfordringer og løsninger ved udfasning af konventionel gødning

Fordelene ved udfasning

 • Det er det rigtige. Vi får et godt image over for forbrugerne og måske også flere økologiske forbrugere. I sidste ende måske også højere priser på porodukterne.
 • Det er svært at finde fordele. Kun omtalen - image.

De største udfordringer ved udfasning

 • Vi kommer til at bruge mere energi og samtidig høste mindre udbytte i korn og frøgræsser. Det er noget vi skal tænke over. Bælgsæden vil give samme udbytte og samtidig opbygge kvælstof, så selvfølgelig skal vi have mere af det i sædskiftet.

Mulige løsninger

 • Ændret sædskifte. Der skal mere kløvergræs og bælgsæd i sædskiftet.
 • Samarbejde med kvægnaboer.
 • Grøngødning eller kompost.

Sædskifte 2009

 1. Hvidkløver til frø: 250-400 kg/ha
 2. Triticale: 5-7 t/ha
 3. Korn: rug, havre eller byg: 5-6,5 t/ha
 4. Spinat: 2 t/ha
 5. Karse til frø: 2,5 t/ha
 6. Ærter til modenhed: 4-6 t/ha

Gødning

Der importeres konventionel svinegylle. Gødningen fordeles jævnt til korn, spinat og karse.

Sædskifteprincip

Sædskiftet er flydende. Det vil sige, at afgrøderne godt kan ændres efter behov og som det passer til markerne. Der er ca. 30% i vinterafgrøder, 25% hvidkløver og ærter og 15% karse og spinat samt 30% vårafgrøder i korn. Spinat, karse og hvidkløver skal have særlig opmærksomhed og får en god plads i sædskiftet.

De vigtigste erfaringer med sædskifte

 • Positive: Jeg har haft gode oplevelser med at have kløver, karse, spinat og havre (tidligere var det triticale) i mit sædskifte.
 • Negative: Desværre er afgrøder som raps svær p.g.a. dræn i marken, som tilstoppes af rodnettet. Rodukrudt som følfod og skræpper kan blive et problem, hvis ikke de bekæmpes på et tidligt stadie.

Jordbehandling

Der stubharves mod kvik. Hvis det kan times, så der er frost, virker det bedst. Der sås i rækker og bruges radrenser til at renholde karse, spinat og evt. hestebønner Christian bruger 12 fod Heston skårlægger til at lægge på skår. Derudover har han en hjemmekonstrueret 5 m skårløfter til hvidkløver samt en hjemmekonstrueret 6 m radsåmaskine til såning af rækkeafgrøder; 3 m tandfræser med påbygget luftsåmaskine til kornafgrøder; 12 m strigle til 2 x blindstrigling.

Overvejelser omkring økologisk planteproduktion uden konventionel gødning

Sædskiftet skal ændres en del, når konventionel gødning bliver udfaset. Frøgræs og lignende bliver taget ud af sædskiftet. Der skal arbejdes med alternativ gødning som f.eks. biogas eller grøngødning. Der skal flere ærter og mere kløver ind i sædskiftet.

Evt. skal der ærter, kløver, raps og olieræddiker med i alle afgrøder som grøngødning i fremtiden, som kan fræses før pløjning og såning om foråret, så der frigives en masse næring til afgrøderne.Gode råd til andre plante-avlere omkring sædskifte

Gode råd til andreplanteavlere omkring sædskifte

 • Variation i sædskiftet.
 • Kombination af vinter- og vårsæd og flerårige afgrøder.
 • Pas på med for mange højværdiafgrøder, hvis der ikke er kapacitet til tørring.
 • Man skal være lidt en håndværker for at dyrke niche produkter økologisk. Der skal bygges maskiner, der er tilpasset økologiske nicheproduktioner.

Afsluttende kommentar omkring udfasning af konventionel gødning

Måske skal vi til at lave kontrakter omkring afsætning med udlandet. Højere priser kan i hvert fald være med til, at vi kan have planteproduktion uden konventionel gødning. Det kan være en god idé at undersøge forskellige kornaftagers priser, for at få den bedste pris for sit økologisk korn.

Jeg er ked af, hvis konventionelt gødning bliver udfaset. Forbrugeren går op i, at vi bruger vores kvælstof så godt som muligt og dermed skåner naturen. Vi kunne måske have pil til at opsamle spildevand fra husholdninger. Vi skal være med til at løfte samfundsopgaven om fornuftig brug af næringsstoffer og være med til at aftage slam fra rensningsanlæg til f.eks. energipil.

Se 10 cases om økologisk planteproduktion