Arrangementet er afsluttet.

Webinar: 100% økologiske grønsagsfrø i 2036 – hvordan når vi i mål?

Velkommen til vores online videndelingsforum om fremtidsudsigterne for at opnå 100% økologiske grønsagsfrø i dansk produktion inden 2036. Målet om 100 % økologiske grønsagsfrø udspringer af den nye økologiforordning, og indenfor flere kulturer er der lang vej i mål.

Næsten al forædling af grønsagsfrø foregår i udlandet – primært i Holland. Frø af høj kvalitet efterspørges af økologiske grønsagsavlere, men den økologiske frøproduktion og forædling kan endnu ikke imødekomme denne efterspørgsel.

Vi vil diskutere, hvordan vi arbejder hen imod målet, og hvilke indsatser der er i gang i Danmark og i udlandet - og særligt hos grønsagsforædlerne, som bærer nøglen til at komme i mål. Vi taler med nøglepersoner omkring de faglige udfordringer, som branchen står overfor i dag, og om de muligheder, der er for at udvikle produktionen, som gør det muligt at opnå 100 % økologiske grønsagsfrø i 2036.

Deltag i webinaret, bliv opdateret på seneste nyt og vær med i udvekslingen af viden om økologisk forædling og frøproduktion i selskab med nogle af de mest knivskarpe kompetencer på området. Det er NU, vi skal samle kræfterne på tværs af landegrænser for at imødekomme fremtidens efterspørgsel på økologiske grønsagsfrø i Danmark.

NB, Maaike Raaijmakers’ og Bram Weijlands indlæg holdes på engelsk, men det materiale, der vises i forbindelse med indlæggene, er oversat til dansk.

Vi lægger op til, at vi vender relevante emner i plenum, og at alle deltagere er med i online meningsmålinger undervejs for at tage temperaturen på relevante områder.

Ordstyrer af webinaret: Dorrit Andersen, RootConsult

Session 1

9:00 - 9:10: Introduktion v. Tove Mariegaard Pedersen, specialkonsulent, økologisk planteforædling, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

9:10 - 9:20: Status for frø til økologiske grønsagsproducenter v. Richard de Visser, konsulent, grønsager på friland og økologi, HortiAdvice.

9:20 - 9:45: How to increase production and use of organic vegetable seed? V. Maaike Raaijmakers, Bionext*

9:45-10:00: Diskussion v. alle

10:00 - 10:15: Pause

Session 2

10:15 - 10:45: Challenges and opportunities in growing seed for the organic vegetable market v. Bram Weijland, Organic Program Coordinator, Bejo Zaden**

10:45-11:00: Diskussion v. alle

*Bionext er en hollandsk organisation for økologisk landbrug og fødevarer. Økologisk frø og grønsagsavl er et vigtigt politisk emne for Bionext.

** Bram Weijland arbejder for Bejo, men hans indlæg omhandler udfordringer og muligheder for frøproduktion til det økologiske grønsagsmarked generelt.

Tid

15. december 2022

kl. 09.00 - 11.00

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Pris

Det er gratis at deltage i webinaret.

Tilmelding

Tilmeld dig via formularen her på siden senest 13. december. Alle tilmeldte får tilsendt link til at deltage i webinaret via Microsoft Teams.

Tilmeldsfrist overskredet.

Kontaktpersoner

Janni Granger, jabp@icoel.dk.

Økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres

Webinaret afholdes i projekt Økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres, som er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Luk (Esc)