Workshop om udnyttelse af proteinafgrøder

Fra 07/05 kl. 09:00 - Til 07/05 kl. 17:00

Adresse:
Hotel Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Arrangør:
Organic Denmark, IFAU og projektet TRUE
Tlf:
Karen Hamann, IFAU, 4557 0582
EU-projektet TRUE inviterer til international workshop om forarbejdning og udnyttelse af proteinafgrøder 7. maj i Nyborg.

Proteinafgrøder kan anvendes til meget mere end kvæg- og svinefoder. På en workshop i maj bliver det muligt at høre om så forskellige emner som alkohol af bælgsæd, hestebønner til fiskefoder, kikærtepastas miljøpåvirkning ift. hvedepastas, og udvinding af protein fra kløvergræs.

Det sker på en workshop, som arrangeres i projektet TRUE, der har som formål at undersøge, udvikle og fremme anvendelsen af bælgsæd i hele kæden fra produktion til slutbruger.

Frist for tilmelding er 22. april.

Læs mere om program, arrangement og tilmelding.