Klimakonference og -workshop

Fra 12/06 kl. 09:00 - Til 12/06 kl. 14:00

Adresse:
Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj
Arrangør:
Økologisk Landsforening, SEGES og Aarhus Universitet
Kontaktperson:
Hvordan beregner og begrænser vi bedst landbrugets klimabelastning? Kom på klimakonference og -workshop, få nyeste viden på området og vær med til at udvikle fremtidens klimaværktøj til beregning af udledning fra landbruget og effekter af klimavenlige tiltag.

Udledningen af drivhusgasser fra landbruget og effekter af klimavenlige tiltag skal kunne beregnes på bedriftsniveau, så det bliver nemmere at klimaruste produktionen til fremtidens krav. Derfor udvikler Økologisk Landsforening, SEGES og DCE (Aarhus Universitet) et effektivt værktøj, der samler data på udledning og effekter af klimatiltag i ét værktøj, der giver overblik og indsigt. På dagen sætter vi fokus på værktøjets faglige grundlag, indhold og elementer, og du inviteres med i udviklingen med kritik, kommentarer og ideer.

Program

09.00 - 09.30: Eventyrlig kaffe og morgenbrød

09:30 – 09:50: Velkomst og præsentation af projektets indhold og formål v/Mette Kronborg, Klimakonsulent, Økologisk Landsforening

09:50 – 10:00: Dagens program v/ordstyrer Erik Fog, Landskonsulent, Økologi Innovation, SEGES

Tema 1: Rammesætning for værktøjet

10:00 – 10:30: Værktøjets struktur, ramme og output v/Mette Kronborg og Frank Oudshoorn, Specialkonsulent, Økologisk planteavl og bæredygtighed

10:30 – 10:50: Input fra deltagere

Tema 2: Fodring

10:50 – 11:00: Emission fra fodring og fordøjelse v/Julie Henriksen, Projektleder, Kvæg, Økologisk Landsforening, og Rikke Albrektsen, Akademisk Medarbejder, Inst. for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

11:00 – 11:30: Input fra deltagere

11:30 – 12:30: Frokost og sødt fra Frederiksgade 42

Tema 3: Kulstof i jorden

12:30 – 12:40: Emissionskilder og virkemidler v/Julie Henriksen

12:40 – 13:10: Input fra deltagere

Tema 4: Øvrige forhold værktøjet skal kunne håndtere

13:10 – 13:50: Temaopdelt gennemgang og input fra deltagere

13:50 – 14:00: Afslutning v/Mette Kronborg

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage. Tilmelding senest 5. juni herunder efter først til mølle - princippet. Lokalerne begrænser deltagerantallet.

Klimakonference og -workshop
Navn *
Adresse *
Postnummer og by *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *

Klimalandmand - værktøj til klimahandling på bedriften

Projektet Klimalandmand - værktøj til klimahandling på bedriften udvikler klimaværktøjet Klimalandmand, som er validt, operationelt og i stand til at estimere den enkelte bedrifts klimabelastning. Klimaværktøjet danner grundlag for at udarbejde en handlingsplan for bedriften, som kan sætte retningen for konkrete klimavenlige tiltag. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden for Landbrug.