JULEMARKVANDRING - Oplev landbrugets naturpotentiale på Marienlyst

Fra 10/12 kl. 09:30 - Til 10/12 kl. 13:30

Adresse:
Ammelhedevej 17, 8960 Randers SØ
Arrangør:
Bent Rasmussen, Økologisk Landsforening
Tlf:
bra@okologi.dk eller 6143 5129
Markvandring hvor debatten om landbrugets fremtidige naturhensyn tages under behandling, mens vi ser på eksempler fra den virkelige verden.

Marienlyst er en landbrugsbedrift på ca. 87 hektar, der i 2019 har påbegyndt omlægning til økologisk drift. Og ejeren, Claus Thomsen, mener det seriøst, når landbruget skal være bæredygtigt, så naturhensynene på gården er fra starten med i planlægningen af den fremtidige markdrift.

Projektet ”Markernes Naturpotentiale” der med støtte af Promilleafgiftsfonden gennemføres af Økologisk Landsforening, har fået lov til at afholde et inspirationsmøde med tilhørende markvandring på Marienlyst. Det giver den perfekte mulighed for at diskutere det naturhensyn, som alle lige nu ønsker at landbruget skal levere – og vi ser nærmere på følgende emner:

  • Hvordan prioriterer man egentlig naturindsatsen på sin landbrugsejendom?
  • Må man bare uden videre oversvømme en lavtliggende mark?
  • Træer er gode for klimaet, men er de altid det bedste for naturen og landskabet?
  • Hvad får en seriøs landmand til at opdele alle sine store marker med insektvolde?

Alle interesserede er velkomne til at deltage i arrangementet.

Program

09.30 - 09.45:
Kaffe og rundstykker

09.45 - 10.30:
Introduktion til projektet ”Markernes Naturpotentiale” og dagens markvandring v/Bent Rasmussen, Økologisk Landsforening

10.30 - 12.30:
Markvandring – vådområde, landskabstræer og markernes fødekæde v/Claus Thomsen, ejer af Marienlyst og Bent Rasmussen, Økologisk Landsforening

12.30 - 13.30:
Frokost og diskussion

Deltagelse er gratis, men tilmelding til markvandringen er nødvendig senest mandag den 9. december af hensyn til forplejningen.

Gåtur på 3-4 km., så husk jakken og egnet fodtøj.

Kontakt Bent bra@okologi.dk eller 6143 5129 for yderligere oplysninger om projektet og markvandringen.

Tilmelding
Bedrift *
Navn *
Adresse *
Postnummer og by *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *

Projektet er støttet af:

promilleafgiftsfonden