Christian Jørgensen, Vibygård Gods A/S

Sædskiftet er fast. Der er tre ting, der er vigtige når sædskiftet planlægges: næringsstofferne, ukrudtet og selvfølgelig økonomien. Raps og frøgræs er de to ting, der skal have mest opmærksomhed og får en særlig god plads i sædskiftet.

790 ha, JB. 5-7, planteavl til brødkorn og frøgræs

Mere havre og rug i sædskiftet

"Jeg har svært ved at se hvordan jeg skal få økonomi i det efter en udfasning" fortæller Christian. Siden vi snakkede med ham sidst er der ikke kommet mange løsninger frem, synes han. "Jeg synes, at jeg har overvejet mange forskellige løsninger, men de er enten for dyre, ikke mulige eller for svære." siger Christian og fortsætter " Jeg er forsat interesseret i biogas, men lige nu er det ikke en mulighed. Med biogas kunne jeg få mere kløvergræs ind i sædskiftet og jeg kunne også fastholde frøgræsset i mit sædskifte."

"Recirkulering af nærringsstoffer fra by til land er en rigtig god idé, hvis det altså har ændret sig siden jeg brugte slam sidst, for det var ikke godt. Faktisk krævede det at os der skulle håndtere det fik flere vacciner. Det var dengang jeg arbejdede for et konventionelt brug. Men det er jo en fornuftig økologisk tankegang", slutter Christian.

Christians bud på fordele, udfordringer og løsninger ved udfasning af konventionel gødning

Fordelene ved udfasning

 • Vi får en bedre sag i forhold til forbrugere - de ligger vægt dyrevelfærd, ingen brug af kemikalier og kunstgødning.

De største udfordringer ved udfasning

 • Priser på kvælstof, fosfor og kalium kan blive en tung post for at drive landbruget.
 • Omlægning af nye sker ikke, hvis økonomien ikke bliver anderledes. Det bliver dyrere efter udfasning.
 • Vi skal have et ordentligt energiforlig så biogasanlæg kan blive til virkelighed også her på Sjælland
 • Måske vil vi se en tilbagelægning, hvis der ikke kommer løsninger, så vi har gødning til rådighed. Det er ikke muligt at drive landbrug uden at have gødning til rådighed.
 • Det er konkurrenceforvridende ift. til andre lande, at vi udfaser og andre ikke gør. Så er vores produkter jo dyrere fordi de er dyrere at producere, mens andre lande stadigvæk har gødning til rådighed.

Mulige løsninger

 • Jeg kunne lave slætgræs til naboer - men slætgræsmarkerne har også godt af lidt gylle og det ville blive dyrt at sælge til konventionelle naboer.
 • Biogrow kunne måske være en løsning, men det er lidt dyrt.
 • Håber på udsætning af udfasningen. Efter man har set biogas ikke virker, er der blevet sat andre ting i gang. Lad os se om de tiltag virker og så snakke udfasning igen.
 • Jeg vil gerne være uafhængig af det konventionelle, men forskellige regler i forhold til andre lande er ærgerligt.

Sædskifte

 1. Konservesærter: 3 t/ha
 2. Vinterraps: 2,6 t/ha
 3. Vintersæd: rug, hvede 5,5 t/ha
 4. Vårkorn: havre, maltbyg 4,5 t/ha
 5. Hvidkløver 150 kg/ha
 6. Vintersæd: raps 2,6 t/ha
 7. Vårkorn:havre, maltbyg 2,6 t/ha
 8. Frøgræs: hundegræs, strandsvingel 750-1000 kg/ha

Gødning

Der importeres konventionel svinegylle. Gødningen fordeles jævnt til raps, korn og frøgræs.

Sædskifteprincip

Sædskiftet er fast. Der er tre ting, der er vigtige når sædskiftet planlægges: næringsstofferne, ukrudtet og selvfølgelig økonomien. Raps og frøgræs er de to ting, der skal have mest opmærksomhed og får en særlig god plads i sædskiftet.

De vigtigste erfaringer med sædskifte

 • Positive: Der er en god kvælstofbalance og samtidig er der mulighed for bekæmpelse af ukrudt flere steder i sædskiftet.
 • Negative: Det er lidt risikobetonet, da der er ustabilt udbytte ved afgrøder som konservesærter og kløverfrø.

Jordbehandling

Der pløjes inden såning og der stubharves om efteråret, hvor og når det er muligt ca. 3 gange i løbet af året.

Overvejelser omkring økologisk planteproduktion uden konventionel gødning

Sædskiftet skal ændres en del, når konventionel gødning bliver udfaset, da der laves meget brødkorn og frøgræs. Der skal bestemt tænkes i nye baner. Måske skal der startes en kvægproduktion op eller investeres i biogasanlæg. Christian frygter at økologisk frøproduktion og kvalitetskorn ikke er mulig i fremtiden. Det vil have stor økonomisk betydning at konventionelt gødning udfases.

Gode råd til andreplanteavlere omkring sædskifte

 • Sørg for god næringsstofbalance.
 • Få styr på rodukrudtet.
 • God etablering af afgrøder er vigtigt, specielt på lerjorde.

Afsluttende kommentar omkring udfasning af konventionel gødning

Erfagrupper giver inspiration, idéer og faglige diskussioner omkring sædskiftet. Det er vigtigt at følge med i udviklingen og sørge for at være opdateret. Måske kommer der pludselig en løsning, der passer til vores produktion.

Se 10 cases om økologisk planteproduktion