Forslag til Klimapartnerskab for Fødevarer og Landbrug

Økologisk Landsforening sætter barren højt for erhvervslivets indspark til regeringens klimahandlingsplan.

Foreningen har afleveret 12 initiativer, der skal hjælpe hele landbruget med at sænke udledningen af klimagasser, trække meget mere CO2 ud af atmosfæren og motivere til klimavenlig mad i både offentlige køkkener, private spisesteder og de danske hjem. Bl.a. skal Klimaregnskaber i landbruget og økonomiske incitamenter drive omstillingen frem til 2030. Arbejdet skal i gang med politik og scenarier for redesign af fødevareproduktionen, så vi kommer i mål med et klimaneutralt landbrug i 2050 og samtidig vinder kampen for biodiversitet, rent drikkevand og sund mad til alle. Dertil arbejder foreningen med partnere om brede forslag for forskning, fremme af biogas, udvikling af plantebaseret mad samt udtagning af klimaproblematiske lavbundsarealer.

Se foreningens forslag ved at klikke på overskrifterne nedenfor (PDF-filer):

 1. Scenarieberegning for klimaoptimeret økologisk landbrugssystem samt fire andre scenarier
 2. CO2-loft på bedriftsniveau
 3. Høj prioritering af ecoschemes til betaling for klimaleverancer (CAP implementering i DK)
 4. Skovlandbrug – omskabelse af det nuværende éndimensionelle landbrugssystem
 5. Klimaomstilling i de professionelle køkkener
 6. Kulstoflagring – kulstoflagrende dyrkningssystemer og tiltag
 7. Klimaregnskaber som motivations- og dokumentationsværktøj
 8. Styrket klimaleverance fra økologisektoren
 9. Initiativ for klimavenlige madvaner
 10. Investering i klimavenlig agroøkologi i ulande
 11. Mobilisering af økonomiske virkemidler til nedbringelse af klimaaftryk fra landbruget
 12. Holistisk afgræsning – kulstofopbyggende afgræsningssystem

Se Økologisk Landsforenings kommentarer og anbefalinger i forbindelse med rapport fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren - klik her.