Kløveræg - egenproduktion af kløverfodermidler til økologisk ægproduktion

Kloeveraeg

Formål

Projektets formål er at sikre stærkere sædskifter og højere egenproduktion af økologiske fodermidler med kløver på økologiske ægproduktioner.

Forventede effekter

  • Flere muligheder for at øge selvforsyningsgraden med 100% økologiske fodermidler
  • Lavere foderomkostninger og nedsat transportafstand
  • Bedre sædskifte med høj forfrugtsvirkning
  • Bedre integration af markens og staldens produktion
  • Mulighed for at øge andelen af kvælstofbindende afgrøder i sædskiftet, så fosforudledning kan begrænses uden udbyttenedgang i de resterende afgrøder i sædskiftet

Aktiviteter

  • Kløverfoder til fjerkræ - dyrkning og udfodring: Der udføres dyrkningsafprøvning med registreringer af data om egenproduktionen af kløverafgrøden, som bruges i fodermiddelproduktionen. Desuden udføres udfodringsafprøvninger hos tre økologiske ægproducenter med fokus på at indsamle praktiske erfaringer ved udfodring af kløverfodermidlerne.
  • Udvikling af værktøj til foderplanlægning: "Fodernøglen Økohøns - fodring af fjerkræ med egenproducerede fodermidler i praksis"
  • Videnspredning og implementering: Webkataloget Egenproducerede foderråvarer til økologisk fjerkræ, som er udarbejdet i projektet Den alsidige fjerkræbedrift – med robust sædskifte med grovfoder og selvforsyning med protein, opdateres med ny viden fra afprøvningerne. Der gennemføres desuden Åbent Hus-arrangement og workshop med introduktion til FodernøglenØkohøns for rådgivere og producenter.

Resultater

Projektets viden og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden. Resultater fra projektet formidles ligeledes på Fjerkrækongres 2018, på okologi.dk, i Økologi & Erhverv, og i Økologisk Landsforenings nyhedsbrev.

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug

Fonden For Økologisk Landbrug
Økologisk Landsforening

Kontakt

Peder Bligaard

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)