Team Work Process Young Business Managers Crew Working With New Startup Project Labtop Wood Table Typing Keyboard Texting Message Analyse Graph Plans

Building resilient organic food production systems – a multi-actor approach for Danish living lab

Finansiering: Finansieret af Den Europæiske Union

Projektleder: Karern Hamann - IFAU Institute for Food Studies & Agri Industrial Development ApS

Kontaktperson hos Økologisk Landsforening: Mette Villekær

Projektperiode: Maj 2024 - April 2026

Formål: Vi ønsker at positionere det danske Living Lab til at operere i grænsefladen mellem miljøvidenskab og samfundsøkonomi, med det formål at afbalancere udfordringer og muligheder inden for klima og biodiversitet med efterspørgsel og udbud. Dette kræver en multidimensional dataindsamlingsstrategi for at indsamle kvantitative og kvalitative data gennem deltagende metoder, eksperimenter og skriveborsundersøgelser.

For både miljøforskning og samfundsøkonomi, er en stor udfordring manglen på data for en specifik afgrøde eller produkt, og denne manglende data er stor inden for økologisk landbrug. Mangler af samfundsøkonomisk data vedrører kombinationen af udbuds- og efterspørgselsoplysninger med oplysninger om miljøpåvirkningen (klimaændringer og biodiversitet) og politikkers indvirkning på produktionsbeslutningerne hos landmænd og fødevareproducenter.

Den manglende data for økologisk landbrug, klimaændringer og miljøpåvirkning er forbundet med emissioner, udbytter, kvælstof tab, kvantificering af afvejninger. Vores dataindsamlingsstrategi omfatter deltagende metoder (workshops, fokusgrupper, interviews, valideringssymposium, rundbordsdiskussioner, dyrkerbaserede Living Labs og en studenterudfordring), dataindsamling fra eksperimenter på Premium-forsøgsmarken, samt akademisk og grå litteratur.

Luk (Esc)