Kulstofbinding i økologiske grøntsager

Formål

Formålet med projektet er at bidrage til en mere bæredygtig økologisk grøntsagsproduktion, herunder udvikle nye strategier og sætte fokus på teknikker, der kan sikre en øget kulstofbinding.

Projektet vil integrere anvendelse af grøngødning og efterafgrøder som undersået, mellemsået, forudsået eller eftersået i grønsagsproduktion. Især undersåning i en eksisterende grønsagskultur er ukendt. Nye sædskifter som redskab til bedre grønsagssædskifte med maksimal udnyttelse af grøngødning og derved øget kulstofbinding.

Forventet output

Forventet Output i projektet er, at vi på demo-ejendommene kan få udviklet nye strategier, så kulstofbindingen i jorden som minimum øges med 10-20% i slutningen af projektperioden (målt i totalkulstof – dvs. dødt og levende organisk materiale.) Det er også et vigtigt udbytte, at kendskabsgraden til de nye strategier øges, og der samlet set i branchen kommer øget fokus på muligheder for kulstofbind. Dette gøres løbende i projektet, men der genereres også faglig viden om økonomi, konsekvenser, praksisnære teknikker, som via opsamling i vejledning og anbefalinger kan bruges efter projektets færdiggørelse til rådgivning og inspiration mm. til grøntsagsproducenter og rådgivere.

Resultater

Resultater offentliggøres løbende i projektperioden på siden her og stilles gratis til rådighed for alle.

Projektperiode

1. januar 2021 - 31. december 2021.

Finansiering

Projektet er finansieret af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med HortiAdvice og ØkologiRådgivning Danmark.

Produktionsafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Jesper Fog-Petersen

Plantefaglig vidensudvikler / Økologikonsulent

Jeg arbejder med at udvikle planteavlen i en mere regenerativ retning, hvor man laver sunde afgrøder med høj næringsværdi, får god afregning og har grønne marker året rundt. Samtidigt med at ejendommens jordfrugtbarhed øges, klimaaftrykket nedbringes og diversiteten/biodiversiteten øges. Dette gøres via arbejde med sortsudvikling, afprøvning af nye afgrøder, som kikærter, linser mm., samt udviklingsarbejde indenfor planteteams til højere udbytter, sundere afgrøder og mere protein til foder og konsum.

Luk (Esc)