Topkvalitet i økologiske spisekartofler

Kartofler

Formål

Projektets formål er at skabe forudsætningerne for en stabil økologisk kartoffelproduktion i harmoni med afsætningen, som et solidt grundlag for økologisk kartoffelproduktion i Danmark.

Forventede effekter

Projektet vil bidrage til at

  • Sætte fokus på produktion og afsætning af danske økologiske spisekartofler
  • Tilvejebringe etablerede og nye avlere af økologiske spisekartofler og samt rådgivere viden og værktøjer til at øge udbytte- og kvalitetsstabiliteten i økologiske spisekartofler
  • Udvikling af erhvervet, så der skabes bedre afsætningsmuligheder, øget efterspørgsel og forbedrede forudsætninger for at opnå gode prisaftaler

Aktiviteter

Projektet gennemføres i fire arbejdspakker:

  • AP 1: Øget dyrkningssikkerhed
  • AP 2: Sammenhæng mellem produktion og marked
  • AP 3: Øget samarbejde mellem avlere, rådgivere og pakkerier
  • AP4: Kend din kartoffel

Resultater

Projektets viden og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Dyrkningsvejledning for økologiske spisekartofler

Markedsnotat økologiske spisekartofler 2018

Læs markedsnotat økologiske spisekartofler 2018, som kortlægger efterspørgsel og salgsudvikling for økologiske spisekartofler på det danske marked.

Ekspertpanel: økologiske spisekartofler

Kartoffelekspert-panelet mødes to gange hvert år i projektets forløb 2018 - 2020. I panelet sidder 10 fagfolk med nøgleviden fra hele kartoffelkæden: produktion, pakkeri, grossist, offentligt køkken, privat køkken og kokkeskole, hhv. underviser og elev. Panelets opgave er at kortlægge, forstå og udfordre muligheder og problemstillinger, der identificeres undervejs i forløbet. Panelet formulerer på grundlag af drøftelser på møderne en række anbefalinger til at løse udfordringer og optimere udviklingspotentialet i kæden.

Første møde i ekspertpanelet i 2018 afholdt torsdag d. 7. juni kl. 10.00 – 14.00 på Grønbjerg Pakkeri, Klinkvej 9, 7323 Give og Danespo, Ryttervangen 1, 7323 Give.

Andet møde i ekspertpanelet 2018 afholdt 16. august kl. 13.00 - 15.00 på Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram.

Kartoffelfaglig dag

Afholdt 16. august 2018 på Gram Slot. Program for dagen:

08.45: Morgenkaffe

09.00: Velkomst og introduktion v/ Anton Rasmussen, Projektleder, Økologisk Landsforening

09.10: De vigtigste tendenser i den danske økologiske kartoffelproduktion lige nu v/ Lars Bødker, Landskonsulent, Kartofler, Planteinnovation, SEGES

09.30: Best practise: dyrkning af økologiske spisekartofler

  • Erfaringer fra Danmarks bedste avlere af økologiske spisekartofler v/ Anton Rasmussen
  • Vigtige observationer og bedste dyrkningsteknikker hos avlerne v/Anne Eriksen og Kjeld Forsom, Planteavlsrådgivere, ØkologiRådgivning Danmark
  • Diskussion af udvalgte faglige emner og dyrkningsteknikker

10.30: Kartoffelproduktion på Gram Slot. Markvandring og maskindemo v/Ejnar Sørensen, driftsleder for kartoffelproduktionen, Gram Slot

12.15: Frokost

Præsentationer

Artikler

Anbefalingsskrivelser fra fagpanelet

Anbefalinger til branchen fra fagpanelet

Andre leverancer

'Vælg den rigtige kartØffel' - oversigt målrettet aftagere, som giver overblik over kartoffelsorters kvalitetsmæssige egenskaber og tilgængelighed over sæsonen. Udgivet dec. 2019.

Sortsoversigt til kartoffelavlere. Udgivet jan. 2020.

Faktaark, Kartoffelskimmel, 2019.

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2020

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud fra Fonden for Økologisk Landbrug og Kartoffelafgiftsfonden.

Fonden For Økologisk Landbrug
Kartoffelafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Anton Rasmussen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)