Topkvalitet i økologiske spisekartofler

Kartofler

Formål

Projektets formål er at skabe forudsætningerne for en stabil økologisk kartoffelproduktion i harmoni med afsætningen, som et solidt grundlag for økologisk kartoffelproduktion i Danmark.

Forventede effekter

Projektet vil bidrage til at

  • Sætte fokus på produktion og afsætning af danske økologiske spisekartofler
  • Tilvejebringe etablerede og nye avlere af økologiske spisekartofler og samt rådgivere viden og værktøjer til at øge udbytte- og kvalitetsstabiliteten i økologiske spisekartofler
  • Udvikling af erhvervet, så der skabes bedre afsætningsmuligheder, øget efterspørgsel og forbedrede forudsætninger for at opnå gode prisaftaler

Aktiviteter

Projektet gennemføres i fire arbejdspakker:

  • AP 1: Øget dyrkningssikkerhed
  • AP 2: Sammenhæng mellem produktion og marked
  • AP 3: Øget samarbejde mellem avlere, rådgivere og pakkerier
  • AP4: Kend din kartoffel

Resultater

Projektets viden og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Dyrkningsvejledning for økologiske spisekartofler

Markedsnotat økologiske spisekartofler 2018

Læs markedsnotat økologiske spisekartofler 2018, som kortlægger efterspørgsel og salgsudvikling for økologiske spisekartofler på det danske marked.

Ekspertpanel: økologiske spisekartofler

Kartoffelekspert-panelet mødes to gange hvert år i projektets forløb 2018 - 2020. I panelet sidder 10 fagfolk med nøgleviden fra hele kartoffelkæden: produktion, pakkeri, grossist, offentligt køkken, privat køkken og kokkeskole, hhv. underviser og elev. Panelets opgave er at kortlægge, forstå og udfordre muligheder og problemstillinger, der identificeres undervejs i forløbet. Panelet formulerer på grundlag af drøftelser på møderne en række anbefalinger til at løse udfordringer og optimere udviklingspotentialet i kæden.

Første møde i ekspertpanelet i 2018 afholdt torsdag d. 7. juni kl. 10.00 – 14.00 på Grønbjerg Pakkeri, Klinkvej 9, 7323 Give og Danespo, Ryttervangen 1, 7323 Give.

Andet møde i ekspertpanelet 2018 afholdt 16. august kl. 13.00 - 15.00 på Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram.

Kartoffelfaglig dag

Afholdt 16. august 2018 på Gram Slot. Program for dagen:

08.45: Morgenkaffe

09.00: Velkomst og introduktion v/ Anton Rasmussen, Projektleder, Økologisk Landsforening

09.10: De vigtigste tendenser i den danske økologiske kartoffelproduktion lige nu v/ Lars Bødker, Landskonsulent, Kartofler, Planteinnovation, SEGES

09.30: Best practise: dyrkning af økologiske spisekartofler

  • Erfaringer fra Danmarks bedste avlere af økologiske spisekartofler v/ Anton Rasmussen
  • Vigtige observationer og bedste dyrkningsteknikker hos avlerne v/Anne Eriksen og Kjeld Forsom, Planteavlsrådgivere, ØkologiRådgivning Danmark
  • Diskussion af udvalgte faglige emner og dyrkningsteknikker

10.30: Kartoffelproduktion på Gram Slot. Markvandring og maskindemo v/Ejnar Sørensen, driftsleder for kartoffelproduktionen, Gram Slot

12.15: Frokost

Præsentationer

Artikler

Anbefalingsskrivelser fra fagpanelet

Anbefalinger til branchen fra fagpanelet

Andre leverancer

'Vælg den rigtige kartØffel' - oversigt målrettet aftagere, som giver overblik over kartoffelsorters kvalitetsmæssige egenskaber og tilgængelighed over sæsonen. Udgivet dec. 2019.

Sortsoversigt til kartoffelavlere. Udgivet jan. 2020.

Faktaark, Kartoffelskimmel, 2019.

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2020

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud fra Fonden for Økologisk Landbrug og Kartoffelafgiftsfonden.

Fonden For Økologisk Landbrug
Kartoffelafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Anton Rasmussen

Økologikonsulent, Planteavl

En bedre, balanceret og sammenhængene nærringsstofforsyning i økologiske sædskifter er omdrejningspunktet i mit arbejde, der blandt andet omfatter recirkulering af næringsstoffer fra by til land, jordfrugtbarhed, biogas, kompost, kulstofbinding, teknologi, kvalitetskorn og kartofler.

Luk (Esc)