Afgræsning med kalve i økologiske malkekvægs-besætninger uden parasitter

Kvaeg Cma 11

Formål

Projektets formål er at forbedre trivsel og tilvækst for økologiske kalve på græs ved at undersøge effekten af at anvende metoden holistisk afgræsning hos denne dyregruppe.

Forventede effekter

 • Bedre kalvesundhed og tilvækst, når de anvender et system med holistisk afgræsning til kalvene.
 • Flere kalve på græs – også under 4 mdr. alder, da arbejdet med kalvene bliver mere systematisk, og kalvene opnår bedre trivsel på fold end indenfor i sommerperioden.
 • Overskuelig praktisk information om, hvordan det er muligt at komme i gang med at anvende metoden i praksis, samt om tidsforbrug til pasning, opsætning og flytning af hegn via skriftlig opgørelse.
 • Mulighed for at deltage i mindst 2 netværk, der giver mulighed for at erfaringsudveksle med andre økologiske mælkeproducenter, som anvender metoden.
 • Overblik over, hvilke græsmarksblandinger, der er mest anvendelige til holistisk afgræsning samt anbefalede etableringsmetoder.
 • Mindre brug af behandlingsmidler, antibiotika (resistens) og døde kalve (spild)
 • Den økologiske sektor bliver mere konkurrencedygtig, når kalvevelfærden forbedres
 • Bedre økonomi i den økologisk mælkeproduktion og dermed forøget købekraft for landmanden.

Aktiviteter

År 1

 • Identificere og udvælge værter
 • Vejning af kvier inden projektstart
 • Opstart af følgegruppe
 • Kalve og kvier følges tæt i afgræsningsperioden, sundhedstilstand vurderes og der udtages græsprøver og bestemmes kløverandel
 • Holistiske græsblandinger med god smagbarhed for kalve undersøges og præsenteres i et faktaark

År 2

 • Vejning og mål på løbeklare kvier
 • Der samles opdateret viden, erfaringer og netværk for at styrke udbredelse af holistisk afgræsning med kalve/ungdyr i Danmark
 • Afgræsningsforsøget fra år 1 gentages
 • Afholdelse af temadag

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende her på siden.

Bedriftsbesøg - mere græs til kalvene

Der holdes bedriftsbesøg hos tre mælkeproducenter, som afprøver det holistiske afgræsningssystem til kviekalve. Målet er at få styr på parasitterne og øge dyrenes trivsel. Alle interesserede er inviteret til at se systemet i funktion på tre bedriftsbesøg:

 • Søgaard Andelsbrug v. Marie, Blåbjergvej 1, 7280 Sønder Felding. Tirsdag d. 6. juni kl 10.00 - 12.00
 • Rud Bruun, Drivervej 14, 6670 Holsted. Tirsdag d. 27. juni kl 10.00 - 12.00
 • Morten Kjærgaard, Tøndingvej 7, 6862 Tistrup. Fredag d. 11. august kl. 10.00 - 12.00

Film: Maries kalve

Se kort film, der viser systemet, hvor kalvene får et nyt stykke græs hver dag:

Film: Nyt græs til kalvene hver dag

Faktaark

Læs mere

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2018.

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud af Fonden for Økologisk Landbrug.

Fonden For Økologisk Landbrug
Økologisk Landsforening

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)