Økologisk Landsforening Bælgfrugter 30112021 Foto Molly Grønberg 19 Kopi

Lær dine bælgfrugter at kende

Finansiering: Støttet af Fonden for plantebaserede fødevarer

Projektleder: Mie Reihs Hegnar

Projektperiode: 1. januar 2024 – 31. december 2024

Formål: I diskussionen om, hvad vi skal spise – nu og i fremtiden – er det vigtigt med en langt mere klimavenlig fødevareproduktion og fødevareindkøb.

Formålet med dette projekt er at bidrage med løsninger på klimaudfordringerne, herunder øge efterspørgsel og omsætning af økologiske bælgfrugter i foodservicebranchen.

Hvis det skal lykkes at omlægge flere økologiske hektarer til dyrkningen af økologiske bælgfrugter til konsum og at skabe større økologisk grøn vækst, er det nødvendigt, at køkkenerne lærer deres bælgfrugter at kende, dvs. forstår og værdsætter de økologiske grønne proteiner. Målet er at øge viden om bælgfrugternes klimamæssige og ernæringsmæssige kvaliteter hos køkkenprofessionelle og styrke beslutningstageres viden om bælgfrugters klimamæssige gevinster - i landbruget og for den grønne omstilling.

Deltagere/målgruppe:

  • Inspirationsakademiet i projektet skal dygtiggøre beslutningstagere, her specifikt salgsledere, indkøbere, menuplanlæggere og køkkenprofessionelle, så de vigtige planteproteiner bliver fundet relevante.
  • I en frontløberindsats deltager 5 professionelle køkkener i et uddannelsesforløb med henblik på at gøre dem til ”bælgfrugtambassadører”.
  • Værdikædesamarbejde: I denne arbejdspakke bringes avlere, grossister, køkkener og producenter sammen mhp. at udbrede kendskabet til økologiske bælgfrugter og flytte målgruppens holdning og adfærd.
Luk (Esc)