Markernes naturpotentiale

Natur

Formål

Projektets formål er at sætte fokus på tilstedeværelsen og værdierne af marknatur, beskrive det naturpotentiale, der allerede er til stede i landbrugslandet, og opbygge et forbedret beslutningsgrundlag for fremtidige indsatser for en forøgelse af naturindholdet i det dyrkede åbne land.

Forventede effekter

Projektet sætter marknaturen på den naturforvaltningsmæssige dagsorden. Den synlige effekt bliver flere og bedre naturelementer i det dyrkede landskab. Arbejdet omkring landbrugsnaturen bliver anerkendende og konstruktivt. Der bidrages til at standse tilbagegangen for plante- og dyrearter tilknyttet de dyrkede marker.

Aktiviteter

Projektet er inddelt i tre arbejdspakker (AP1-3), som konkretiserer og operationaliserer teoretisk og praktisk viden omkring landbrugslandets naturindhold. I AP1 tages således udgangspunkt i arkiverede landskabsdata, som bearbejdes med henblik på at identificere og beskrive hovedtyperne af naturpotentialet på de danske landbrugsbedrifter. Disse naturpotentialer tilknyttes et dertil udviklet valideringsværktøj. I AP2 anvendes resultaterne fra AP1 operationelt. På udvalgte landbrugsbedrifter fastlægges det aktuelle niveau for mængde og kvalitet af naturpotentiale, og tilhørende anbefalede plejeindsatser formuleres og igangsættes, hvor det er muligt. I AP3 formidles projektets resultater. Først og fremmest til den primære målgruppe, som er de landmænd, der ejer jorden og som skal motiveres til at forbedre naturhensynet på bedriften. Sekundært formidles til de øvrige relevante interessenter, meningsdannere og beslutningstagere, som på længere sigt kan facilitere forbedringer af mulighederne for disse naturhensyn.

Resultater

Artikler

Fagmediet Økologisk, På Claus Thomsens bedrift er naturhensynet fra start med i planlægningen, af Irene Brandt-Møller

Fagmediet Økologisk, Økologer brygger på nyt naturværktøj med hjælp fra satellitter, af Henrik Hindby Koszyczarek

Fagmediet Økologisk, Fra snak til handling via ny og kendt viden, af Bent Rasmussen

Fagmediet Økologisk, Velkommen, du kære vibe, af Julie Rohde

Fagmediet Økologisk, Der er plads til naturen i den økologiske landbrugsproduktion, af Julie Rohde

Præsentationer

De siger, at økologisk landbrug er skidt for naturen! - hvad gør vi? Generalforsamling, Økologisk Landsforening. Den 9. marts, 2019.

Naturen på dyrkningsfladen, Nutrifair. Den 16. januar, 2020.

Er der stadig liv i marknaturen, Seminar. Den 4. februar, 2020.

Digital statusrapport over naturtilstanden på en landbrugsejendom, ConTerra.

Notat

Landbrugsnatur, af Bent Rasmussen. Den 24. november, 2019.

Film

Biodiversitet i marken

Projektperiode

1. januar 2019 - 31. december 2019

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Paf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Bent Rasmussen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)