Carbon Farm 2: bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Formål

Formålet er at øge indtjening, kulstofopbygning og biodiversitet samt reducere klimapåvirkningen fra dansk dyrkningsjord ved at videreudvikle, dokumentere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer under danske forhold.

Projektet udvikler og implementerer en økologisk version af Conservation Agriculture (CA) for herved at afbøde negative virkninger af ændrede klimatiske betingelser i dansk planteproduktionen samt medvirke til at nå målsætningen om en klimaneutralt dansk landbrugsproduktion.

Forventet output

Projektet forventes at dokumentere, hvordan CA i en økologisk version kan gennemføres i praksis, hvor meget kulstoflagringen i landbrugsjorden kan øges, hvis CA udbredes i Danmark, om lattergasemissionen fra planteproduktionen kan mindskes med CA-dyrkningssystemer, samt hvordan CA påvirker jordens mikrobielle aktivitet og hvorvidt ændringen kan forbedre kulstofbalancen, reducere lattergasudledninger og generelt forbedre strukturen i landbrugsjorden.

Resultater

Projektets resultater opnås i projektperioden, stilles frit til rådighed og offentliggøres her på siden inden projektperiodens udløb.

Projektperiode

1. januar 2021 - 31. december 2024.

Finansiering

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fonden for Økologisk Landbrug.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med planteavlere, Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning, AgroIntelligence, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi, og Københavns Universitet, Plant and Soil Science.

Gudp
Fonden For Økologisk Landbrug
Økologisk Landsforening

Kontakt

Anton Rasmussen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)