Fagudvalg Uland

Right to Water Access - Affordable Water Harvesting for Smallholder Farmer Families in Uganda and Tanzania (RIWAH)

Finansiering: Støttet af the Civil Society Fund (CISU)

Projektleder: Per Rasmussen

Projektperiode: Fra 1/8 2024 til 31/7 2027

Formål: Formålet med det 3-årige projekt er at øge modstandsdygtigheden over for klimarelateret vandmangel blandt småbønder og deres familier i klima-udsatte områder. Dette gøres gennem udvikling og oplysning af omkostningseffektive vandopsamlings teknologier (WHT), som bidrager til bæredygtig vandforvaltning i Uganda og Tanzania.

Dette opnås med to metoder;

1) Konteksts-specifikke og omkostningseffektive vandopsamlings teknologier innoveret af 2000 småbønder, organiseret i 100 bondegrupper i fem distrikter.

2) Omkostningseffektive vandopsamlings teknologier til småbønder integreres i lokalplaner i 5 distrikter. Hovedaktiviteterne er målgruppe-ledet innovation af omkostningseffektive vandopsamlings teknologier, deltagerbaseret MEL på modstandsdygtigheds-effektivitet og facilitering af dialog mellem småbønder og relevante myndigheder på distriktsniveau for at påvirke udviklingen af lokalplaner til at inkludere handlingsplaner for vandadgang for småbønder med WHT som en specifik løsning.

Deltagere/målgruppe: Småbønder og relevante beslutningstagere i Uganda og Tanzania

Luk (Esc)