Sikkerhed og tryghed ved Økologisk Høstmarked 2024

Økologisk Høstmarked er et offentligt arrangement med gæster, der ikke er vant til at færdes på en gård. Derfor er det vigtigt at tage en række sikkerhedshensyn. Det giver sikkerhed for gæsterne og tryghed for dig. Formålet med denne side er derfor:

 • At øge bevidstheden om de sikkerhedsmæssige aspekter ved et gårdbesøg og derved undgå uheld.
 • At sikre gæsternes sikkerhed.
 • At skabe tryghed hos dig som vært.
 • At undgå at der tilføres materielle skader mv. på gården under besøget.

Webshop

Afvikling af selve dagen

Sørg for at få afholdt et briefingmøde fra morgen­stunden, hvor alle dine hjælpere bliver instrueret i, hvad deres roller og opgaver er. Her er nogle punkter, du med fordel kan have med i din briefing:

Roller, opgaver og ansvar - hvem gør hvad?

 • Konkrete tidspunkter for hvornår aktiviteter afholdes.
 • Hvem har ansvaret for tilsynet med de forskellige aktiviteter?
 • Hvem har tilsynet med de områder, hvor folk ikke må færdes?
 • Henvendelser fra pressen håndteres af XX. Sørg for at medhjælpere henviser til denne person.

Hvem gør hvad i tilfælde af en ulykke?

Sørg for at alle medhjælpere ved, hvad de skal gøre i tilfælde af, at en ulykke indtræffer. Hæng en beredskabsplan op et synligt sted på gården, så den er tilgængelig for både publikum og medhjælperne. Husk at udlevere dit mobilnummer, hvis du har mange hjælpere, så de hurtigt kan komme i kontakt med dig, hvis der opstår et problem.

Dreng Og Voksen I Mark

Kan værten fraskrive sig et ansvar?

Vær opmærksom på, at du som vært ikke kan fraskrive dig et ansvar for en aktivitet ved at lade gæster, der benytter aktiviteten skrive under på en accept af, at deltagelse foregår på eget ansvar.

Fx er der på gårdbesøg før set banekørsel på en ATV. I til­fælde af at gæster kommer til skade, bærer du som vært stadig ansvaret, selvom gæsten har skrevet under på, at det er på eget ansvar. Hvad nu hvis ATV’en og det anvendte sikkerhedsudstyr ikke var godkendt?

I sidste ende er det værtens ansvar, så vi anbefaler, at du er opmærksom på lignende situationer.

Ø Skilt

Sikkerhedsråd til afvikling af Økologisk Høstmarked

Indretning af besøgsområdet

Indretning af gården, i forhold til de forskellige aktiviteter du planlægger, har stor betydning for sikkerheden. Tænk derfor over, hvordan du bedst muligt guider gæsterne rundt på gården, og hvordan gæsterne kommer til og fra aktiviteterne.

Velkomst og navigering af gæster

Når dine gæster ankommer til gården, er det vigtigt, at de nemt og hurtigt kan få et overblik over, hvilke aktiviteter der er, og hvordan de finder dem. Print evt. et luftfoto eller lav et kort over ejendommen. Hæng kortet op flere steder, så det er nemt at holde sig orienteret.

Sammen med dette kort, kan du også hænge dine ordens­regler op. Dine ordensregler er her, hvor du på en pæn måde forklarer dine gæster, hvad du forventer af dem. Ligeledes er det også her, du skriver adressen på gården i tilfælde af en ulykke.

Morgenfruer

Parkeringsfaciliteter

Som tommelfingerregel kan man regne med 3-4 personer per bil, når folk tager til arrangementer. Sørg for din egen skyld for, at folk ikke parkerer langs vejen ud til din gård. Det kan give gevaldige problemer med afvikling af trafikken, når folk skal hjem og i værste fald genere udrykningskøretøjer og naboer.

Opsæt skilte så det er tydeligt for gæsterne, at de skal parkere lige netop der, hvor du ønsker det. Man kommer rigtig langt med hegnspæle og minestrimmel til at markere parkeringslinjer. Sørg for, at gæsterne kan køre ind og ud mere end et sted. Vi anbefaler, at du har mindst 2 voksne personer, som er p-ansvarlige.

Husk også, hvis du har områder, som ikke må betrædes – som for eksempel ny-såede marker – er det en god idé også at markere dem og afspærre med minestrimmel. Du skal være opmærksom på, at når der dannes kø, så har gæsterne en tendens til at efterlade bilen i den nærmeste indkørsel og gå frem til gården – ofte til stor gene for alle andre. Forventer du rigtig mange gæster, så kontakt det lokale politi for evt. koordinering med hjemmeværnet i forhold til parkering og trafikafvikling.

To Drenge I Mark Med Trækasse

Tjekliste til sikkerheden i forbindelse med Økologisk Høstmarked

Konkrete eksempler, du med fordel kan have fokus på i din gennemgang af din gård

 • Gør opmærksom på, hvis der er strøm i dine hegn. Placer evt. gule standardskilte på tråden i det område, hvor gæsterne forventes at være.
 • En evt. halmborg skal være lavet, så børn selv kan kravle op af eventuelle ”huller”, og den skal bygges som pyramide, så børnene højst kan falde 1 halmballe ned. Brug kun almindelige små halmballer, hvis de skal stables.
 • Sørg for at høje stakke af store bigballer ikke er tilgængelige som legeplads.
 • Farligt værktøj, kemi og lignende skal ikke være tilgængeligt.
 • Pas på de store hjul. Bundne hjul er sikre hjul.
 • Sørg for at korngraven er sikret, så børnene ikke kan falde ned.

To Drenge Med Ko

Tjekliste til sikkerheden i forbindelse med Økologisk Høstmarked

 • Husk at fjerne stiger og lignende ved gylletanken og andre steder hvor gæsterne kan komme til skade, eller hvor gæsterne kan komme til at lave ulykker på gårdens maskiner eller lignende.
 • Tjek at dæksler og lignende sidder forsvarligt fast.
 • Sørg altid for at have spande med vand eller pulversluk­kere i nærheden af bål. Gælder også ved halmborgen.
 • ”Rygning forbudt”- skilte ved halmborgen andre relevante steder.
 • Landbrugsmaskiner skal holde stille, mens der er gæster på gården.
 • Kør gårdens traktorer og minilæssere frem i god tid inden gæsterne ankommer, men husk at fjerne nøglen.
 • Tilbyder du traktorture, hvor der er vogn sat bag på traktoren, skal du sikre, at vognen har sider på, så især børnene ikke kan falde ud. Der skal minimum være 90 cm rækværk hele vejen rundt, og den skal kunne aflåses der, hvor man stiger ind. Kørsel må ikke foregå på offentlig vej. Tillad aldrig, at børn tager med på en tur uden en voksen.

Pige Og Dreng Roder I Jord

Tjekliste til sikkerheden i forbindelse med Økologisk Høstmarked

 • Sørg for at afmærke steder, hvor børn og voksne ikke må færdes, gerne med minestrimmel så gæsterne ikke er i tvivl.
 • Sørg for tydeligt at markere, hvor der findes førstehjælpskasser og brandmateriel.
 • Følg hygiejnereglerne ved gårdbesøg og vær sikker på, at jeres hjælpere er bekendt med disse.
 • Tag stilling til hvilke aktiviteter der kræver voksen bemanding.
 • Tag de forholdsregler, som Sundhedsstyrelsen opfordrer til (fx i forhold til Corona).
 • Få en kollega eller en anden med faglig viden til at gennemgå din gård sammen med dig ud fra et sikkerhedshensyn.

Dreng Høster I Mark

Hygiejne og gårdbesøg

Det er vigtigt, at vi tager hygiejnen i forbindelse med Økologisk Høstmarked alvorligt – og også viser det i praksis. Som økologer agerer vi altid ud fra et forsigtighedsprincip, og hold­ningen er, at al tvivl skal komme folkesundheden til gode.

Som vært er du ansvarlig for:

 • At der er toilet tilgængeligt for gæsterne.
 • At der er vask eller håndsprit tilgængeligt for gæsterne. Placeres i nærheden af fødevarer og hvor der er fysisk kontakt med dyrene.
 • At der opsættes en hygiejnevejledning på gården.
 • At der ikke serveres vareprøver eller anden mad i stalden.
 • At der ikke serveres råmælk.
 • Det anbefales, at ”overtræksfutter” er tilgængelig uden for stalden. Dette er dog ikke et krav, og derfor er det op til den enkelte landmand at beslutte brugen af disse.

For mange gæster vil det være første gang, at de besøger en gård, og vi har derfor en fælles opgave i at lære dem, hvordan de færdes på en gård.

Pige Og Høne

Hygiejne og mad

Økologisk Høstmarked går ind under kategorien ”Lejlighedsvis arrangement”, og er under bagatelgrænsen i forhold til Fødevarestyrelsens regler om salg af fødevarer. Du må derfor gerne sælge mad- og drikkevarer.

Dog er der nogle hygiejneregler, der skal overholdes:

 • Bespisningsområder må ikke være i nær tilknytning til dyr uden afskærmning (ingen mad i stalden).
 • Personalet skal have adgang til at vaske hænder.
 • Der skal bruges engangsservice.
 • Hvis maden står ude, skal den være indpakket.
 • Det anbefales at bruge borde med glat overflade, der nemt kan tørres af.

Læs mere om reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk – skriv ”under bagatelgrænsen” i søgefeltet for at komme ind på de relevante sider.

Inspiration

Hvad gør du som vært, hvis der sker en ulykke?

Når akut-fasen er overstået, og der er tilkaldt hjælp, vil der altid være presse, myndigheder og gæster, som har tusindvis af spørgsmål til dig, alt imens der er kaos, og du måske ikke selv har det fulde overblik.

Dette er et udkast til en krise-kommunikationsplan, der skal hjælpe dig som vært og Økologisk Landsforening som medar­rangør til at håndtere medier og gæster.

 • Når akutfasen er overstået og hjælp er tilkaldt, kontakt enten Malene Jensen (mobil: 40 63 35 15) eller Simon Møbjerg Sørensen (mobil 20 16 44 34) fra Økologisk Landsforening, så vi kan hjælpe dig med at håndtere pressen. Fortæl os, hvad der er sket og omfanget.
 • Svar så godt du kan, når du får første henvendelse fra pressen, men lad være med at sige noget specifikt, før du ved det med sikkerhed. Har du ikke tid, så er det okay at sige det og henvise til Økologisk Landsforening.

Høstmarked

Hvad gør du som vært, hvis der sker en ulykke?

 • Det er tilladt at sige til pressen, at du endnu ikke har et overblik, men at du gerne vil udtale dig, når du har.
 • Spil med åbne kort og sig det, som det er. Det fremstår man mest troværdig ved.
 • Lad myndighederne udtale sig om evt. tilskadekomne. Gengiv kun de tal, som myndighederne har oplyst. ”Politi­et siger, at der er tre tilskadekomne”. Det ser ikke godt ud, hvis du siger tre, og der er ni tilskadekomne.
 • Udtal fx ”Det er en ulykkelig situation, og det burde ikke være sket, men vi gør vores bedste for at håndtere situa­tionen”.
 • Gå ikke med på spekulationer fra pressen, hvis de spørger, om det kunne være gået værre.
 • Når roen lægger sig, så sørg for at få samlet alle dine medhjælpere og få snakket ud om hele dagen, så alle har den samme opfattelse og forståelse af situationen. De har også et stort behov for at få talt ud.

Ø Skilt

Giv os et ring, hvis du har spørgsmål:

Giv os et ring, hvis der dukker tvivlsspørgsmål op undervejs, så finder vi ud af det sammen.

Vi håber, at du og dit værts-team får et dejligt Økologisk Høstmarked 2024.

Kontakt:

Malene Jensen
Projektleder
40633515 | mje@okologi.dk

Marie Boudigaard Granlie
Projektkoordinator
25429328 | mbo@okologi.dk

Økologisk Landsforening

Toolbox for værter

Logoer, grafik og skilte til Økologisk Høstmarked 2024

Vi har udarbejdet denne toolbox med kampagnemateriale til fri afbenyttelse i forbindelse med markedsføring af Økologisk Høstmarked. Under hvert element skal du blot trykke på 'Download', og så er du i gang med at hente det ønskede materiale.

Mangler du andre formater, motiver, filtyper eller lignende, så tøv ikke med at kontakte Malene Jensen på mje@okologi.dk.

Se toolboxen her.

ILØ Sensommer
Luk (Esc)