Direkte salg og lokal afsætning

- fra gården eller mindre råvareproduktion

Direkte Salg Og Lokal Afsætning

Vi har her lavet en guide til dig, der producerer og sælger egne eller andres fødevarer direkte fra gården eller en mindre råvareproduktion.

Guiden er et forsøg på at give dig et overblik over, hvor der skal sættes X’er og hvilke regler der skal overholdes som mindre fødevareproducent.

Gennem en simpel afkrydsning i felterne får du adgang til en skræddersyet guide – og du kan altid vælge til og fra i din afkrydsning.

Vi håber med denne guide, at du nemt får et overblik over, hvad der kræves af dig som fødevareproducent, når du vil sælge egne produkter, uanset om de er forarbejdede eller ej, og uanset hvilken salgskanal du vælger – om det er gårdbutik, stalddørssalg, salg via grossist eller direkte til professionelle køkkener eller detailhandlen.

Guiden opdateres ca. to gange årligt ift. den aktuelle lovgivning.

God arbejdslyst og fornøjelse!

Praktisk guide til lokalafsætning

1-2-3-klik! Kryds af i nedenstående skema og få en målrettet guide.

Ansvarsfraskrivelse

Comida Fødevarerådgivning og Økologisk Landsforening søger med denne guide at fremme lokal afsætning af fødevarer. Denne guide søger at anskueliggøre mulighederne og begrænsningerne ved lokal afsætning. Guiden er af generel karakter og kan således ikke erstatte konkret og individuel rådgivning. Af samme grund kan Comida Fødevarerådgivning og Økologisk Landsforening ikke pålægges ansvar for skader eller tab, som måtte opstå – direkte eller indirekte – som følge af brugen af denne hjemmeside, herunder ved brug af websites og eksterne dokumenter, der måtte være link til. Anvendelsen sker således på brugerens eget ansvar.

Hjælp til omlægning eller afsætning

Hvis du har interesse i omlægning af din produktion til økologi eller har landbrugsfaglige spørgsmål, kontakt Jens Peter Hermansen.

Hvis du ønsker hjælp til afsætning, kontakt Birgitte Jørgensen.

Kontaktinfo nederst på denne side.

Finansiering

Praktisk guide til lokal afsætning er finansieret af puljen for "Grønne ildsjæle for lokal afsætning" under Fonden for økologisk landbrug.

Produceret af

Comida Fødevarerådgivning
Kongegade 12 1A
5800 Nyborg

Tine Fallesen, tine@comida.dk, 29 85 65 30

Fonden For Økologisk Landbrug
Økologisk Landsforening

Kontakt

Birgitte Jørgensen

Markedschef, Detail

Jeg har ansvaret for og arbejder med foreningens indsatser over for dagligvarekæderne på hjemmemarkedet. I dette arbejde varetager jeg KAM-arbejdet overfor udvalgte kæder. En del af min opgave er også at arbejde med og for foreningens virksomhedsmedlemmer, hvor jeg bl.a. varetager rollen som sekretær for foreningens virksomhedsudvalg. Jeg arbejder også med at udvikle Økologisk Landsforenings konsulentydelser til dagligvarehandlen og de økologiske virksomheder.

Jens Peter Hermansen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)