Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften

Svin

Formål

Projektets formål er at udvikle et nyt produktionskoncept til en intensiv produktion af økologiske eller konventionelle frilandsgrise, der bliver på marken fra fravænning til slagtning, og som er integreret i markdriften. Projektet dækker hele værdikæden – fra fravænningsgris til kødprodukt.

Forventet output

Det forventes at projektet vil bidrage til at udvikle

 • Nye muligheder for at producere slagtesvin økologisk og/eller på friland fra fravænning til slagtning og efterkomme forbrugernes efterspørgsel og forventninger til høj dyrevelfærd i Danmark og på eksportmarkedet
 • En mere effektiv/intensiv slagtesvineproduktion i marken, hvor produktionen er optimeret mht. velfærd, tilvækst og fravænning uden miljøskift, hvilket giver sundere grise og bedre trivsel
 • Et system, der løser udfordringer med punktforurening, optimerer næringsstofudnyttelse, bidrager til jordforbedring og nedsætter klimabelastningen pr produceret enhed.
 • En mere rentabel produktion, hvor også den nye generation af landmænd kan starte mobil produktion på lejede arealer hos planteavlere, der har behov for forbedring af jordkvalitet med husdyrgødning

Aktiviteter

Projektet gennemføres i tre arbejdspakker:

 • Arbejdspakke 1: Videreudvikling af det mobile produktionsudstyr v/Hallundbjerg, Domino og Vanggård Staldmontage
 • Arbejdspakke 2: Produktion, foderforbrug, sundhed, slagtekvalitet og miljøbelastning ved mobilt svinesystem v/Aarhus Universitet, Anne Grete Kongsted og Ib Sillebak Kristensen
 • Arbejdspakke 3: Dyrknings- produktions- og afsætningskoncept fra fravænning til slagtning v/ Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland og Friland A/S

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende

 • På denne side
 • Via okologi.dk og projektdeltageres websider
 • I artikler i relevante faglige medier (svine- og plantetidsskrifter)
 • Via faglige faktaark målrettet landmænd
 • På kongresser, møder og åbent hus
 • På ERFA-møder for svineproducenter og planteavlere
 • På følgegruppemøder med faglige interessenter (landmænd, maskinproducenter, fagkonsulenter, forskere)

Materialer

Klik på linket for at downloade PDF.

Notater fra forskning ved Aarhus Universitet, 2020

Høstarrangement den 23. september 2020.

Temadag d. 9. maj 2019.

Formidling

Film, video, TV:

Video om produktionskoncept 2019:
www.youtube.com/watch?v=xUjmKvZStwI

Et af fire programmer i temaproduktion fra TV2 Nord, Økologik (dec. 2018):
https://www.tv2nord.dk/okologik/okologik-34?autoplay=1#player

Film v. Joachim Kjeldsen, ØL:
Om Hans Henrik Thomsens ”rullegrise”, som blev publiceret på facebook i efteråret 2017 i 2 versioner, har haft 225.000 visninger og er nået ud til næsten en halv million forbrugere.

Interview til TV2 Nyheder, oktober 2017 (Hans Henrik Thomsen og Heidi ML Andersen):
https://www.tv2nord.dk/artikel/partner/tv-2/landmand-har-lavet-stald-paa-larvefoedder-det-aabner-helt-nye-muligheder

Video om mobile svinestalde 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=51ohiCd2Kyg

Møder, arrangementer mv.:

23. september 2020: Vil du smage kløverfrikadeller?

Arrangement for landbrugsskoleelever m.fl. 9. maj 2019, 50 deltagere (Se program under 'Materialer')

Økologisk Landsforening, temamøde 2018 – præsentation af mobile stalde og SV-AR projekt v. stand m. video (Hans Henrik Thomsen)

Mundtligt oplæg i bus om projektet i forbindelse med den GUDP-støttede praktikerdag afholdt den 12. juni 2018 – 70 deltagere. http://icrofs.dk/fileadmin/user_upload/Praktikerdag_12._juni_FINAL_vers_4.pdf

Økologisk Landsforening, temamøde 2017:
Hans Henrik Thomsen, Indlæg om mobile stalde til slagtesvin.

Besøg af ca. 20 studerende fra Kassel Universitet på Foulum juni 2017 (Anne Grete Kongsted)

Åbent Landbrug på AU’s økologiske forskningsplatform september 2017 (Anne Grete Kongsted)

Økologikongres 2017:
https://okologi-kongres.dk/wp-content/uploads/2017/12/A3-HansHenrikThomsen-Sundhed-ved-Grise.pdf

Artikler, informationsmateriale mv.:

Økologisk Landbrug, nr. 664 marts 2021: Dyrevelfærd og miljø balancerer i mobil svinestald.

Katalog til arrangement for landbrugsskoleelever 9. maj 2019
(Se katalog under 'Materialer')

Plancher, arrangement for landbrugsskoleelever 9. maj 2019:
Mobile systemer til slagtesvin på friland, Produktionsresultater/ Optimeret indtag fra marken (se folder under 'Materialer')

Økologisk Landbrug, nr. 643, marts 2019: Temadag om griseproduktion på friland https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/temadag-om-griseproduktion-pa-friland

Økologi & Erhverv nr. 614, juli 2017:
Slip slagtesvinene løs uden miljøsvineri’ samt ’Mobile stalde skal give mere Velfærd’ (Ib Sillebak Kristensen og Anne Grete Kongsted).

Økologisk svineproduktion på larvefødder, MAGASINET SVIN, dec. 2017.

Organisering

Projektet ansøges af Økologisk Landsforening og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Følgende deltager i projektet:

 • Hallundbjerg v/landmand & landbrugsarkitekt Hans Henrik Thomsen
 • Vanggård Staldmontage – videreudvikling af hardware
 • Domino – videreudvikling af software
 • Aarhus Universitet, Foulum v/Anne Grete Kongsted og Ib Sillebak Kristensen
 • Udviklingscentret for Husdyr på Friland v/Simme Eriksen
 • Friland A/S
 • Økologisk Landsforening v/ Lars Lambertsen og Lone Andreasen (PL)

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2020.

Finansiering

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

Gudp
Økologisk Landsforening

Kontakt

Lone Andreasen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)