Længe leve den økologiske malkeko

Malkekoer

Formål

Projektets formål er at formidle viden om og udbrede en økologisk praksis for en højere levealder hos malkekøer. Formålet er at motivere til og klæde flere økologiske mælkeproducenter på til at arbejde helhedsorienteret på at øge levealder og livsydelse, så de på samme tid løfter bedriftens økonomiske resultat og leverer på centrale økologiske kvaliteter som klima og dyrevelfærd. Herunder hører også at håndtere overskydende kalve, som ikke skal anvendes i mælkeproduktionen, bedst muligt ud fra etiske, klima- og velfærdsmæssige samt økonomiske hensyn.

Forventede effekter

Øget levealder i malkekvægsbesætningen og lavere udskiftningsprocent øger ressourceeffektiviteten i produktionen i overensstemmelse med den økologiske selvforståelse, forbrugernes forventninger om bæredygtig mælkeproduktion, samt samfundets krav til landbruget om ressourceeffektiv produktion, der nedbringer erhvervets klimabelastning. Projektet vedligeholder/styrker dermed økologisk mælks og køds positive markedsposition og skaber større værdi for såvel erhverv som det omgivende samfund.

Aktiviteter

Skal økologiske malkekøers levealder højnes, skal udskiftningsprocenten sænkes. Et ambitiøst men realistisk mål vil være at sænke udskiftningsprocenten fra nuværende gennemsnit på 36 pct. til 20-25 procent over en 10-årig horisont. Her og nu er opgaven for den enkelte landmand at finde vejene hertil. Projektet vil gennem en bred vifte af aktiviteter formidle best practise og via erfaringsudveksling mellem landmænd etablere et korps af mælkeproducenter, der kan inspirere kolleger og mejerier til at arbejde videre med problemstillingen.

År 1

 • Afvikling af videnseminar med udveksling af data, erfaringer og viden for at sikre, at projektet anvender eksisterende resultater og data, og at disse tilpasses økologiske bedrifters produktionsbetingelser.
 • Casebeskrivelser i rapportform og korte videoer af økologiske malkekvægsbesætninger, der udmærker sig ved særlige tiltag.
 • Opstart af udviklingsgrupper af landmænd, der er motiverede for at sænke udskiftningsprocenten og øge alder/livsydelse. Der afholdes i alt otte møder, som sætter fokus på udvalgte relevante temaer.
 • Konsekvensanalyser i SimHerd for tiltag/strategier i besætninger.
 • Klimaberegninger. Der opstilles forudsætninger og beregnes klimaeffekter for mælkeproduktion ved udvalgte klimatiltag.
 • Afholdelse af to åbne bedriftsbesøg, deltagelse i kvæg-temamøder og på Økologikongres 2019.
 • Faglige artikler, klimaanalyse, videoer og casebeskrivelser præsenteres og formidles via digitale medier og offentliggøres på okologi.dk, bl.a. her på siden.

År 2

 • Videreførelse af udviklingsgrupper og gennemførelse af møder.
 • Konsekvensanalyser i SimHerd for tiltag/strategier i besætninger.
 • Beregning af klimaeffekter før/efter implementering af tiltag på bedrifterne.
 • Opdatering og test af Kvieliv 100.
 • Udarbejdelse af manualen ’Længe leve den økologiske malkeko’ med guidelines og anvisninger til økologiske mælkeproducenter på baggrund af projektets resultater og erfaringer.
 • Afholdelse af bedriftsbesøg og temadag.
 • Formidling af konklusioner og resultater til landmænd, mejerier og rådgivere.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Artikler

Projektperiode

Januar 2019 - december 2020

Projektstøtte

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.

Mælkeafgiftsfonden
Økologisk Landsforening

Kontakt

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)