Etabler skjul mellem udgangshuller og beplantning

Et åbent areal mellem stald og hønsegårdens beplantning virker som en barriere for hønsenes lyst til at opholde sig på udearealet. Man kan opstille forskellige flytbare elementer, der gør dyrene trygge ved at passere arealet.

Virkning

Ved at opstille kubikkasser i området mellem udgangene og beplantningen giver man hønsene mulighed for at finde skjul og tryghed tæt på stalden. På den måde forventes det, at flere høns trækkes ud i hønsegården.

Praksis

Vallø Slot ved Køge har ægproduktion i etageanlæg på to ejendomme med ca. 12.000 høner pr. bygning. Derudover har de eget opdræt også ietageanlæg. For at gøre området mellem udgangshullerne og den første beplantning mere overskuelig for hønerne, er der opsat kubikkasser. Kubikkasserne er oprindeligt anvendt til transport af grøntsager, men når de vendes på hovedet, fungerer kasserne som skjul i overgangen fra udgangshuller til beplantningen. Det er tydeligt, at hønerne bruger kasserne, og at der kommer flere høns ud i hønsegården, efter at kasserne er taget i brug. Grunden til, at beplantningen ikke går helt ind til huset, er, at jorden på arealet af sundhedshensyn udskiftes mellem hvert hold.

Fakta

Da høns er naturligt bytte for rovfugle, er de konstant på vagt over for disse. Derfor foretrækker de at opholde sig i nærheden af skjul i form af buske eller træer. Det åbne areal mellem udgangshullerne og beplantningen i en hønsegård kan være stor og derfor en barriere for, at hønsene tør gå ud. Sætter man noget flytbart op, der kan virke som skjul på dette areal, vil flere høns sandsynligvis trække udenfor og sprede sig i hønsegården.

Det behøver ikke være kubikkasser, der anvendes. Nogle anvender europapaller, der to og to stilles op ad hinanden som et omvendt V og sættes sammen med reb eller lignende. Dette har samme effekt og giver hønsene mulighed for at søge skjul eller tryghed, når potentielle farer truer.

Luk (Esc)