Flyt ægproduktionen ud

Der findes forskellige mobile løsninger til æglæggere på friland. Den primære værdi af mobile systemer er en større naturlighed for dyrene men også en større integration af markbrug og husdyrhold.

Virkning

Den mobile produktion gør, at hønerne løbende får frisk græs og også beskæftigelse. Hønerne kan udføre naturlig adfærd i form af fødesøgning og støvbadning og kan bevæge sig til nye områder. Dyrene vil altid være tæt på huset, som derfor giver tryghed ved tegn på rovfugle, skygge på en varm dag og et tørt område på en våd dag.

Praksis

Kim Qvist, Lene Hummel Qvist samt Anders og Sille Qvist Duus ejer Topkærgaard lidt uden for Aarhus, hvor de har ca. 1.500 æglæggende høner opstaldet i en række campingvogne. Filosofien er, at når mennesker kan bo i campingvogne, så kan høns også. Campingvognene ryddes for indhold, males og fyldes med siddepinde, vandbeholder, foderautomat og redekasser. Campingvognene er lette at flytte rundt, og de flyttes til et område med frisk græs, når der er ved at være ædt op på lokaliteten. Hønerne er vilde med at æde kløvergræs, og de rydder hurtigt et område, så flytningen sker ca. en gang om ugen.

Fakta

Det er naturligt for hønen at skrabe i jorden og søge føde en stor del af sine vågne timer. Samtidig er det også naturligt for den at bevæge sig til nye områder efter føde. Derfor er den mobile løsning med til at fremme naturlig adfærd hos hønen.

Støvbadning er en aktivitet, hønen er meget motiveret for at udføre, og hønerne har mulighed for at udføre denne adfærd på et tørt sted under vognen selv i vådt vejr.

Høns er nemt bytte for rovfugle, og derfor er det vigtigt, de kan søge ly, når der er rovfugle på himlen. Det kan de hurtigt gøre, fordi der altid er frisk føde omkring vognen, hvor de derfor opholder sig. På en græsmark kan der være langt til skyggende vegetation, så når solen står højt på himlen, kan hønerne trække i skygge under eller på en af siderne af det mobile hønsehus.

Den mobile løsning kan kombineres med andre typer husdyr. Det kan være en fordel at lukke høns ind på et afgræsningsareal, hvor der eksempelvis tidligere har gået køer, da hønerne vil være med til at sprede køernes gødning, når de leder efter insekter. Dette vil også tilgodese hønernes fødesøgningsadfærd.

Der findes en række forskellige mobile løsninger til æglæggende høner. Vær opmærksom på, at både miljøregler og økologiregler kan overholdes i den løsning, du evt. investerer i.

Faktaark

Økologisk ægproduktion i mobilt hus (2018)

Luk (Esc)