Giv frisk græs

Frisk grovfoder er et vigtigt supplement til det koncentrerede fjerkræfoder af flere grunde. Det fylder og giver mæthed samtidig med, at det tilfører andre næringsstoffer og smagsoplevelser end korn- og proteinfoder. Endvidere giver det dyrene beskæftigelse - især hvis udfodringen sker flere gange dagligt, og det bidrager til at holde tarmfloraen sund.

Virkning

Tildeling af frisk græs i sommerperioden fremmer hønernes naturlige fødesøgningsadfærd og ædelyst og giver god beskæftigelse for dem.

Praksis

Niels Riis, Hinge ved Hadsten, er ægproducent med omkring 18.000 æglæggende høner i etageanlæg. Ud over æglæggerne har han eget opdræt af hønniker ligeledes i etagesystem. I sommerperioden, hvor der er græs på markerne, høster han dagligt 400 kg frisk græs til hønerne. Græsset findeles i en mikser og udfodres derefter på verandaen med et automatisk hængebanesystem.

Der er ingen tvivl om, at hønerne nyder at æde græsset og rode efter især insekter i det. Ud over at se den ivrige aktivitet hos hønsene og deres tydelige nydelse ved at få frisk græs tildelt, så er det en fordel at kunne producere eget grovfoder som supplement til det koncentrerede foder. Hønernes gevinst er beskæftigelse, og alt bliver ædt op.

Fakta

Det nævnes ofte, at man skal være forsigtig med at tildele store mængder græs til høns, da det kan påvirke det generelle foderoptag og sænke æglægningsprocenten. Høns er enmavede dyr men har brug for varieret kost, så græs er godt i moderate mængder. Æglæggende høners primære foder skal være energitæt og let fordøjeligt.

Ud over de helbredsmæssige fordele ved at tildele frisk græs giver det samtidig hønen mulighed for at udføre en naturlig adfærd i form af fødesøgning og beskæftigelse, så der er mindre sandsynlighed for, at negative adfærdsmønstre som fjerpilning opstår.

Luk (Esc)