Giv kyllingerne en tryg start med kunstige kyllingemødre

I moderne fjerkræproduktion er kyllingemoderen - hønen - erstattet af varme stalde. Kunstige kyllingemødre kan forbedre forholdene for kyllingerne yderligere ved at skabe særligt lune og mørke skjul til kyllinger, der hviler.

Virkning

En mere naturlig start på livet giver robuste kyllinger og senere høns. Tryghed giver mindre frygtsomhed over for ukendte objekter eller lyde og mindsker derved sandsynligheden for især stress og klumpning. Forekomsten af fjerpilning mindskes, da kyllingemødrene er med til at adskille inaktive og aktive kyllinger.

Praksis

Henrik Christensen, Givskud, opdrætter omkring 16.000 hønniker. Ved 17 ugers alderen overføres størstedelen til egne æglæggerstalde. I æglæggerstalden er der veranda mellem udgangshullerne og hønsegården. Hønsegården er varieret med store poppeltræer, graner, mindre buske og nyplantede træer. Der er en del blomster og brændenælder i de yderste områder. Grovfoderet tildeles i verandaen ved hjælp af en hængebane.

I opdrætsstalden har Henrik indført kunstige kyllingemødre. Den kunstige kyllingemoder er en kasse med varmelegemer, som kyllingerne kan kravle ind under. De er placeret således, at kyllingerne har nem tilgang til vand og drikke lige uden for den kunstige kyllingemoder. Temperaturen under kasserne styres via en computer og falder gradvist som kyllingerne vokser og får lettere ved selv at holde varmen.

Fakta

Kyllingers naturlige adfærd er at søge ind under deres moder, når de skal have varmen, føler sig utrygge, og når de trænger til hvile. En kunstig kyllingemoder kan bidrage med varme og tryghed og give plads til hvile.

Der kan nævnes mange potentielle fordele ved at anvende en kunstig kyllingemoder:

Tryghed giver mindre frygtsomme dyr, hvilket kan mindske sandsynligheden for klumpning, der ellers kan have fatale konsekvenser med mange døde kyllinger.
Da der er mørkt under den kunstige kyllingemoder, vil kyllingerne kunne hvile sig i fred for mere aktive kyllinger, der laver fødesøgningsadfærd uden for kassen. Herved forventes det, at risikoen for, at fjerpilning opstår allerede i opdrætsperioden, mindskes.
Opvarmningen af en kyllingestald kan være bekostelig. Ved at anvende kunstige kyllingemødre, er det kun området under kyllingemødrene, der behøver at opvarmes. Det kan give en besparelse i energiforbruget.

Med mulighed for at udføre naturlig adfærd så tidligt i livet vil de kunstige kyllingemødre potentielt kunne bidrage til øget dyrevelfærd i flere faser af dyret liv fra opstarten i opdrætsstalden til den sidste tid i æglæggerstalden.

Bedre fra start med kunstige kyllingemødre; Vejledning til og erfaringer med anvendelse af kunstige kyllingemødre i opdrætsperioden hos gulvopdræt af økologiske æglæggende høner, af Tina B. Clausen.

Luk (Esc)