Gør hønsegården attraktiv med træer og buske

Buske og træer giver tryghed for høns, der fra naturens side er skovfugle. En tilplantet hønsegård tilbyder derfor et attraktivt miljø for hønerne, hvor de både kan søge ly og foder og udføre normal adfærd.

Virkning

En attraktiv hønsegård motiverer hønsene til at komme udenfor. En beplantning med frugttræer og buske stimulerer hønsenes naturlige fødesøgningsadfærd, supplerer deres foder og fungerer som beskæftigelse, så forekomsten af uønsket adfærd mindskes.

Praksis

Svend Erik Hjuler Rasmussen, Korsmedergaard ved Randers, har ca. 12.000 æglæggende høner. Æggene afsættes bl.a. til supermarkeder og via egen gårdbutik. Svend Erik Hjuler har plantet kirsebærtræer, solbærbuske, hyld, æble-, pære- og elmetræer i hønsegårdene. Tilplantningen er sammensat på en sådan måde, at de mere næringskrævende og næringstolerante typer som hyld, kirsebær og solbær er plantet tættest på stalden. Længere væk fra husene, hvor gødningstrykket er mindre, er der plantet æble, pære og elm. Hønsene bruger træer og buske som ly for rovfugle og dårligt vejr, som skygge for solen og læ for vinden. Samtidig æder hønerne en del af den nedfaldne frugt. De plukkede frugter og bær fra beplantningen i hønsegården sælges i gårdbutikken.

Fakta

En vel planlagt beplantning i hønsegården stimulerer hønsenes naturlige fødesøgningsadfærd og resulterer i mere udeliv. Hønerne får en varieret fødesammensætning og kan selv hente en del af deres foder i hønsegården. Lækre bærbuske og træer trækker hønsene ud i hønsegården. En god fordeling af hønsene i udearealet kan opnås ved at have fokus på beplantningens funktion. Næringstolerante bærbuske og frugttræer kan med fordel sættes tæt på udgangshullerne, hvor gødningstrykket er størst. Rækkeplantningen sikrer, at hønerne både har godt overblik over arealet og kan føle sig trygge. Når hønsene opholder sig på udearealet og er beskæftiget der, vil forekomsten af uønsket adfærd som fjerpilning og aggression reduceres.

Indretning og drift af hønsegårde (link fjernet)
Beplantning i økologiske hønsegårde (link fjernet)

Luk (Esc)