Hold strøelsen tør med rapshalm

Tør strøelse er en af de vigtigste parametre for et godt staldmiljø men også en udfordring i det økologiske fjerkræhold, fordi husene er åbne og naturligt ventilerede, så strøelsen derfor let tager fugt fra udeluften.

Virkning

Rapshalm er velegnet som strøelse, fordi den er tør og porøs. Rapshalmen giver hønerne beskæftigelse, mulighed for naturlig adfærd såsom fødesøgning og støvbadning, en bedre luftkvalitet og færre trædepudesvidninger.

Praksis

Jørgen Lodberg, Holstebro, opdrætter omkring 600.000 hønniker årligt i et etagesystem. Ud over opdrættet har han ca. 9.000 æglæggere, der ligesom opdrættet går i etageanlæg.

I staldene bruger Jørgen Lodberg rapshalm som strøelse. Rapshalmen bliver varmebehandlet og dernæst presset til piller, som halv-crosses, inden de spredes i husene. Der strøs et lag på omkring 2,5 cm ud i stalden. Jørgen Lodberg har erfaring med, at denne type halm er lettere at holde tør og porøs end mange andre typer, idet fugten lægger sig under rapshalmen. Selvom luften kan være fugtig, vil strøelsen alligevel føles tør i overfladen.

Fakta

Strøelsens kvalitet er en vigtig faktor for god dyrevelfærd hos høns. Strøelsen skal være tør, for en fugtig strøelse kan i samspil med ammoniak forårsage svidninger på dyrenes trædepuder, hvilket kan give sår og infektioner. Derudover har strøelsen også andre funktioner. Er strøelsen interessant, stimulerer den fødesøgningsadfærden, og tør strøelse er ligeledes befordrende for støvbadning, der holder eksempelvis lus ude af fjerdragten. En porøs og tør strøelse er ideel til både fødesøgning og støvbadning, hvilket netop er den type beskæftigelse, der er vigtig for høner, og som er med til at mindske sandsynligheden for, at uønskede adfærdsmønstre som fx fjerpilning opstår.

Ud over de tydelige velfærdsfordele ved en god strøelse, er luftkvaliteten i stalden bedre i en stald med tør strøelse, da ammoniakfordampningen er lavere end ved våd strøelse. Herved mindskes risikoen for skader på hønernes luftveje og øjne.

Luk (Esc)