Dyrevelfjer

Dyrevelfjer

Formål

Projektets formål er at indsamle, afprøve og dele løsninger til fremtidige forbedringer af dyrevelfærden i økologiske æg- og fjerkræbesætninger med viden og erfaringer fra praksis for at kvalitetssikre grundlaget for oplyste diskussioner om nye fremtidige udviklingsveje for produktionen.

Forventede effekter

Projektets effekt er et solidt udgangspunkt for at videreudvikle dyrevelfærden i den økologiske æg- og fjerkræ produktion med praktiske indsatser, som producenterne selv har været med til at udvælge og kvalificere.

Aktiviteter

Dette projekt samler og formidler den nyeste forskning og viden om adfærd samt praktiske erfaringer med at sikre højere velfærd for dyrene i den økologiske æg- og fjerkræproduktion. Praktiske erfaringer med indsatser for dyrevelfærden hos økologiske æg- og fjerkræproducenter afdækkes og diskuteres. Emnet bringes op på et højere niveau med hovedvægt på positive velfærdsmål. Kommunikation af de praktiske løsninger inspirerer økologiske producenter til lave tiltag, der kan højne dyrevelfærden på bedrifterne.

Projektet identificerer og formidler nye indsatsmuligheder, som kommer ude fra landmændene selv og giver mening for de personer, der er involveret i og arbejder med udviklingen af den økologiske æg- og fjerkræproduktion. Projektets resultater samles i et inspirationskatalog over tiltag for dyrevelfærd og formidles i øvrigt bredt til flere målgrupper i producent- og afsætningsled på temadage hos producenter i artikler og via hjemmeside.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Artikler

Workshop

Økologikongres

Indsatser for bedre dyrevelfærd

Projektperiode

1. januar 2019 – 31. december 2019.

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fjerkræafgiftsfonden.

Faf
Økologisk Landsforening

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Kontakt Projekt- og HR-chef, Mette Villekær

Luk (Esc)