ØKOLOGI KAN BRØDFØDE VERDEN

Uland

Sult skyldes ikke mangel på mad i verden men dårlig adgang til den. FN anslår, at der allerede i dag produceres mad nok til 12 mia. mennesker, men at fattigdom er den største barriere for, at alle får mad nok. En række internationale rapporter anbefaler økologi og agroøkologiske metoder som bæredygtigt middel til at bekæmpe sult og fattigdom i landområder i udviklingslande.

Økologiske landbrugsmetoder er en del af løsningen på fødevaremangel og fattigdom i udviklingslande, fordi:

  • de skaber en mere frugtbar jord, som bedre modstår tørke og regnskyl, og som giver mere mad i områder, hvor fødevaremangel er udbredt.
  • de er baseret på lokale ressourcer, så bønderne sparer penge til pesticider og kunstgødning.

Økologisk landbrug kan ikke løse den globale fødevareudfordring alene, men ved at styrke jordens frugtbarhed giver økologi to-tre gange højere udbytter i marken, større fødevaresikkerhed og højere husstandsindkomster i ulande. Da en mere frugtbar jord også holder bedre på vand, er økologiske metoder tillige et værn mod tørke og tunge regnskyl, der følger af klimaforandringerne.

Er produktionen certificeret økologisk, giver det yderligere muligheder for indtjening, arbejdspladser og adgang til et mere attraktivt marked.

Økologisk Landsforening samarbejder med økologer i Østafrika om at fremme økologiske metoder og der igennem forbedre levevilkårene.

Luk (Esc)