POLITIK

Vi Arbejder For

ØKOLOGISK LANDSFORENINGS SEKS MÆRKESAGER

Økologisk Landsforening udvikler og udbreder økologien gennem seks mærkesager, som vi arbejder for politisk. Målet er en omstilling af fødevaresystemet, der sikrer plads til biodiversitet, rent drikkevand, rene fødevarer, høj dyrevelfærd og bidrager til at gøre en positiv forskel for klimaet.

Økologisk Landsforening har en vision for fremtidens landbrug.

Mere grønt – klimaneutral fødevareproduktion

Så landbruget producerer på en måde, der imødekommer hensynet til klima. Det betyder mindre animalsk produktion og mere vægt på plantebaserede fødevarer. Samtidig understøtter sagen de officielle klimakostråd.

Rene fødevarer, rent drikkevand

Så danske fødevarer har høj kvalitet, er frie for unødige tilsætningsstoffer og fravælger anvendelsen af genmanipulation. Samtidig kæmper vi for, et landbrug, der ikke bruger syntetiske pesticider, så vi beskytter vores drikkevand.

Mere liv – biodiversitet i landbrugsarealerne

Så landbrugsarealer også er områder, der rummer plads til og udvikling af et naturligt, mangfoldigt liv af dyr, insekter og planter.

Høj dyrevelfærd

Så vi drager omsorg for, at produktionsdyrene får et godt liv, og vi tager ansvar for at give dem levevilkår, der opfylder deres behov.

Mere recirkulering, mindre spild

Så landbrug, virksomheder og borgere holder hus med ressourcerne. Det betyder mindre forbrug i alle led, recirkulering af næringsstoffer til landbruget og mindre spild i hele kæden.

Mere liv på landet

Så vi sikrer, at landbruget og dets følgeerhverv udvikler sig, skaber vækst og arbejdspladser, der giver liv i landdistrikterne.

 

PRIS PÅ BÆREDYGTIGHED

Økologisk Landsforening arbejder for at få den sande pris frem på fødevarerne, så prisen bliver højest på de varer, som belaster mest. Økologisk Landsforening bakker derfor op om en CO2-afgift og har udviklet en model, hvor afgiften introduceres via EU’s landbrugsstøtte.

Modellen har potentiale til at sikre:

  • At landbruget nedbringer CO2-udledningerne
  • Øget biodiversitet
  • At landbrugsstøtten gradvist bliver en betaling for fælles goder som klima, biodiversitet, rent drikkevand og dyrevelfærd frem for en passiv fødevarestøtte.
 

ØKOLOGISK LANDSFORENINGS HØRINGSSVAR

Her finder du de høringssvar, som Økologisk Landsforening har leveret ind i den politiske dagsorden.

 

Hvad mener Økologisk Landsforening om:

 
 
 

Kontakt politisk team

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Per Kølster

Bestyrelsesformand

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Du kan også kontakte

Vivienne Kallmeyer

Pressemedarbejder

Marendine Krainert Ladegaard

Pressemedarbejder

Luk (Esc)