POLITIK

Vi Arbejder For

ØKOLOGISK LANDSFORENINGS HAR SEKS MÆRKESAGER OG EN VISION FOR FREMTIDENS LANDBRUG

Økologisk Landsforening udvikler og udbreder økologien gennem seks mærkesager, som vi arbejder for politisk. Målet er en omstilling af fødevaresystemet, der sikrer plads til biodiversitet, rent drikkevand, rene fødevarer, høj dyrevelfærd og bidrager til at gøre en positiv forskel for klimaet.

  • Mere grønt – klimaneutral fødevareproduktion
  • Rene fødevarer, rent drikkevand
  • Mere liv – biodiversitet i landbrugsarealerne
  • Høj dyrevelfærd
  • Mere recirkulering, mindre spild
  • Mere liv på landet

Læs mere om vores mærkesager

Mærkesagerne ligger til grund for Økologisk Landsforenings vision for fremtidens landbrug.

Økologisk Landsforening har en vision for fremtidens landbrug.

 

PRIS PÅ BÆREDYGTIGHED

Økologisk Landsforening arbejder for at få den sande pris frem på fødevarerne, så prisen bliver højest på de varer, som belaster mest. Økologisk Landsforening bakker derfor op om en CO2-afgift og har udviklet en model, hvor afgiften introduceres via EU’s landbrugsstøtte.

Modellen har potentiale til at sikre:

  • At landbruget nedbringer CO2-udledningerne
  • Øget biodiversitet
  • At landbrugsstøtten gradvist bliver en betaling for fælles goder som klima, biodiversitet, rent drikkevand og dyrevelfærd frem for en passiv fødevarestøtte.
 

ØKOLOGISK LANDSFORENINGS HØRINGSSVAR

Her finder du de høringssvar, som Økologisk Landsforening har leveret ind i den politiske dagsorden.

 

HVAD MENER ØKOLOGISK LANDSFORENING OM:

 
 
 

Kontakt politisk team

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Louise Køster

Forperson

Helle Borup Friberg

Administrerende direktør

Du kan også kontakte

Vivienne Kallmeyer

Kommunikationskonsulent og projektleder

Marendine Krainert Ladegaard

Kommunikationskonsulent

Luk (Esc)